Solbakken barne ungdoms og familiesenter

Fargerike valmuer, solsikker, tulipaner og lupiner i stort format henger i gangene på Solbakken barne-, ungdoms- og familiesenter. Kunstnerne Vigdis Fjellheim (NO) og Jenny-Marie Johnsen (NO) står bak.

Tommelise (2), Jenny-Marie Johnsen. Fotograf: Jenny-Marie Johnsen

Om prosjektet

Solbakken barne-, ungdoms- og familiesenter ligger i Tromsø, og er en institusjon for barn som trenger en annen omsorgsbase en periode. Her finnes det både heldøgnsplasser for barn mellom 0 og 15 år og familieleiligheter for foreldre med små barn under fire år. Institusjonen åpnet dørene i 2009, og i 2010 kom kunsten på plass.

Barna på Solbakken har alle i en eller annen forstand opplevd omsorgssvikt. Mange av dem er sårbare, og det å eksponere disse barna for kunst krever en særlig nennsomhet og følsomhet for assosiasjonene bildene kan vekke. I valget av kunst ble det derfor lagt vekt på å finne verk med et lyst og positivt uttrykk som gir kraft og energi, og ikke minst med et bildespråk som kan appellere til barn. Til sammen 14 arbeider av to ulike kunstnere, Vigdis Fjellheim og Jenny-Marie Johnsen, ble kjøpt inn.

Selv om Fjellheim først og fremst er maler og Johnsen først og fremst er fotograf, arbeider begge i grenselandet mellom foto og maleri. I verkene som er kjøpt inn til Solbakken, bruker de begge farger og botanikk i nærgående, store formater.

Ved første øyekast er Vigdis Fjellheims to arbeider virkelighetstro malerier av sommerblomster som lupiner og solsikker, men ett element forstyrrer realismen: Fjellstrand har tatt utgangspunkt i en rekke fotografier hun har tatt av barn i fritt svev fra stupetårnet i Frognerbadet, og i de to maleriene dukker barna opp i et nytt miljø. Barna er satt inn som små figurer i fullt sprang ute i blomsterhavet.

Jenny-Marie Johnsens kunstnerskap kretser på sin side rundt studier av naturen. I serien som er kjøpt inn til Solbakken har hun gjennom 12 arbeider fotografert valmuer og tulipaner under ulike lys- og værforhold.

Detaljer

Adresse

Solbakken 12, 9006 Tromsø

Fylke

Kunstnere

Jenny-Marie Johnsen
Vigdis Fjellheim

Ferdigstilt dato

31.12.2010

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström
Ruth Hege Halstensen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Sissel Fredriksen

Arkitektkontor

Knut Elby

Byggherre

Statsbygg

Mottakerinstans

Bufetat, region nord

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Delvis tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk