Bo Krister Wallström

Seniorrådgiver og kurator, kunstseksjonen
917 49 454

Kurator for kunst i offentlige rom. Ansvar for produksjonsbistand og rådgivning til kunstnere innenfor Lokalsamfunnsordningen (LOK).

Bo Krister Wallström er kunstner og kurator, tidligere medlem av kunstnerkollektivet Baktruppen og er i dag medlem av teatergruppen Susie Wang. Han er tidligere styreleder for UKS og Oslo Kunsthall. Som kunstnerisk leder etablerte han Bergen Kunsthall og Landmark. Han har tidligere vært ansvarlig for KOROs uteromsordning (URO). Han har fungert som produsent/kurator og programansvarlig for flere kunstprosjekt, utstillinger, seminarer og publikasjoner, deltatt og undervist på nasjonale og internasjonale konferanser, kunstutdanninger og kunstinstitusjoner.