Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Samisk vgs og reindriftsskole

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš skal samlokaliseres med Samisk videregående skole og reindriftsskole. Bygget er tegnet av Snøhetta og blir det eneste nasjonalteater i verden med eget reinsdyrslakteri. KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt til det nye bygget i Kautokeino.

Illustrasjon: Snøhetta / Statsbygg.

Om prosjektet

I 1988 ble Statens reindriftsskole slått sammen med Den samiske videregående skole. Fem år senere fikk Beaivváš status som en av Norges fire nasjonale teaterinstitusjoner. Siden den gang har skolen og teatret hatt stor betydning for samisk kultur og utdanning, men begge har også lenge hatt behov for nye lokaler.

Samisk ikonografi samt nærhet til naturen preger det nye bygget, som blir et viktig kulturelt samlingspunkt både lokalt og nasjonalt. KORO skal i denne sammenheng realisere et større kunstprosjekt for bygget og dets brukere, der samisk representasjon vil utgjøre en sentral kunstfaglig ambisjon.

Nybygget, som er tegnet av Snøhetta i samarbeid med 70° Nord arkitekter og Joar Nango, skal føye seg og fremstå som en del av naturen i form og materialitet. Det skal unngås skarpe, rette linjer som bryter mot landskapets naturlige former. Prosjektet vil gi tilgang til gode uteområder med stier og tråkk der det kan legges opp til mange ulike aktiviteter.

Med referanse til tradisjonell samisk bebyggelse har bygget en enkel saltaksform. Samlingsstedet blir vestibylen i midten med overlys som i en lavvo. Dette blir også foajéen til teatret, som i tillegg til teatersal også vil få en prøvesal og en utendørsscene. På grunn av samlokaliseringen med skolen vil dette også bli verdens første teater med eget slakteri.

Utover vanlige fasiliteter får skolen blant annet rom for duodji (håndverksfag) og arealer for reindrift. Det blir også byggehall, verkstedhall, rom for kjøkken- og restaurantfag samt et eget E-sport-rom.

Forventet ferdigstillelse av kunstprosjektet er januar 2024.

Nærmere informasjon om kunsten presenteres ved ferdigstillelse.

Statsbyggs nettsider kan du lese mer om byggeprosjektet.

Detaljer

Fylke

Finnmark og Troms

Planlagt ferdigdato

31.05.2024

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Monica Milch Gebhardt , KORO

Mottakerinstans

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Samisk vgs og reindriftsskole

Arkitektkontor

Snøhetta

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår 2022


Oppstart

Høst 2022


Kunstplan godkjennes

Vinter/vår 2023


Gjennomføringsplan godkjennes

Vår/sommer 2023


Kunstproduksjon pågår

Høst 2023


Produksjon/montering av verk

Høst 2023


Formidling igangsettes

Vinter 2023/24


Ferdigstillelse