Sámi Našunálateáhter Beaivváš, Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla

Sámi Našunálateáhter Beaivváš galgá báikkáiduvvat oktasaš huksehussii Sámi joatkkaskuvllain ja boazodoalloskuvllain. Huksehusa leat tevdnen Snøhetta, 70° N arkitektur ja Joar Nango, dáiddár ja arkiteakta, ja dat šaddá máilmmi áidna našuvnnalašteáhter mas lea sierra boazonjuovahat. KORO lea bargamin gárgedit dáiddaprošeavttaid ođđa huksehussii Guovdageidnui.


Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš skal samlokaliseres med Samisk videregående skole og reindriftsskole. Bygget er tegnet av Snøhetta, 70° N arkitektur og Joar Nango, kunstner og arkitekt, og blir det eneste nasjonalteater i verden med eget reinsdyrslakteri. KORO er i gang med å utvikle kunstprosjekter til det nye bygget i Kautokeino.

Illustrasjon, foajé. Fotograf: Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

Om prosjektet

Les norsk tekst lenger ned på siden. Geahča dárogiela teavstta vuolábealde.

Jagi 1988 ovttastahttojuvvui Stáhta boazodoalloskuvla Sámi joatkkaskuvllain Guovdageainnus. Vihtta jagi maŋŋil oaččui Beaivváš árvodási Norgga njealji našuvnnalaš teáhterinstitušuvnna searvái. Dan rájes leat skuvla ja teáhter mearkkašan ollu sámi kultuvrii ja ohppui, muhto goappašat institušuvnnat leat guhká dárbbašan ođđa lanjaid.

Sámi ikonografiija ja lagasvuohta lundui galgá báidnit ođđa huksehusa, mii šaddá deaŧalaš kultuvrralaš čoahkkananbáikin sihke báikkálaččat ja riikkaviidosaččat.

Oktiibuot čieža sámi dáiddára ja duojára galget ráhkadit ođđa dáiddadahkosiid earenoamážit Beaivvážii ja Sámi joatkkaskuvlii ja boazodoalloskuvlii. Dáiddárat ovddastit iešguđet geográfalaš guovlluid Sámis, ja juohke okta čállá su iežas vearditmeahttun dáiddalaš mearkka ođđa huksehussii. Lassin galget guokte boarráset dáiddadahkosa mat ráhkaduvvojedje skuvlii, šaddat oassin ođđa dáiddaprošeavttas. Buot dáiddárat, duojárat ja dáiddadahkosat ovdanbuktojuvvojit dárkileappot go prošeakta lea gárvvis.

Ođđahuksehusa leat tevdnen Snøhetta, 70° N arkitektur Romssas ja Joar Nango, dáiddár ja arkiteakta. Huksehus lea ožžon nama Čoarvemátta, ja galgá heivet ja oidnot oassin luonddus hámi ja ávnnaslaš lágášvuođa dáfus. Čohkalis geaiggosázastagain, mat cakkástallet eanadaga lunddolaš hámiid vuostá, galgá vealtat. Prošeakta dahká beasatlažžan buriid olgoviidodagaid, main leat bálgát ja šiljut gosa sáhttá láhčit dilálašvuođaid leat máŋgga lágan buđaldemiide.

Huksehusas lea eaŋkalis hárjegáhttohápmi, mii čujuha árbevirolaš sámi huksehusaide. Čoahkkananbáiki šaddá leat váldofeaskáris, mii lea gasku vistti ja mas lea čuovga bajil dego lávusge. Dát šaddá maiddái ovdahállan teáhterii, mii teáhtersále lassin velá oažžu hárjehallansále ja olgolávddi. Oktiibáikádeami geažil skuvllain šaddá dát maiddái máilmmi vuosttas teáhterin mas lea sierra njuovahat.

Dábálaš lanjaid ja biergasiid lassin oažžu skuvla maiddái duodjelanjaid ja areálaid boazodoalu várás. Šaddet maiddái huksenhálla, divohathálla, lanjat gievkkan- ja restoráŋŋafágaid várás, ja velá sierra e-valáštallanlatnja.

Dáiddaprošeakta vurdojuvvo gárvvistuvvot ođđajagimánus 2024.

Statsbygg neahttasiidduin sáhtát lohkat eambbo huksenprošeavtta hárrái. Loga eambbo arkitektuvrra hárrái neahttasiidduin Snøhetta ja 70°N arkitektur.

 

I 1988 ble Statens reindriftsskole slått sammen med Den samiske videregående skole. Fem år senere fikk Beaivváš status som en av Norges fire nasjonale teaterinstitusjoner. Siden den gang har skolen og teatret hatt stor betydning for samisk kultur og utdanning, men begge har også lenge hatt behov for nye lokaler.

Samisk ikonografi og nærhet til naturen skal prege det nye bygget, som blir et viktig kulturelt samlingspunkt både lokalt og nasjonalt.

Totalt seks samiske kunstnere og duojárer skal lage nye verk spesielt for Beaivváš og samisk videregående skole og reindriftsskole. Kunstnerne representerer ulike geografiske deler av Sápmi og vil sette sine unike preg på den nye bygningen. I tillegg vil to eldre kunstverk som ble laget til skolen, bli en del også av det nye kunstprosjektet. En nærmere presentasjon av alle kunstnere, duojárer og kunstverkene vil bli gitt når prosjektet står klart.

Nybygget er tegnet av Snøhetta, 70° N arkitektur i Tromsø og Joar Nango, kunstner og arkitekt. Det har fått navnet Čoarvemátta, og skal føye seg og fremstå som en del av naturen i form og materialitet. Det skal unngås skarpe, rette linjer som bryter mot landskapets naturlige former. Prosjektet vil gi tilgang til gode uteområder med stier og tråkk der det kan legges opp til mange ulike aktiviteter.

Med referanse til tradisjonell samisk bebyggelse har bygget en enkel saltaksform. Samlingsstedet blir vestibylen i midten med overlys som i en lavvo. Dette blir også foajéen til teatret, som i tillegg til teatersal også vil få en prøvesal og en utendørsscene. På grunn av samlokaliseringen med skolen vil dette også bli verdens første teater med eget slakteri.

Utover vanlige fasiliteter får skolen blant annet rom for duodji (håndverksfag) og arealer for reindrift. Det blir også byggehall, verkstedhall, rom for kjøkken- og restaurantfag samt et eget E-sport-rom.

Statsbyggs nettsider kan du lese mer om byggeprosjektet. Les mer om arkitekturen på nettsidene til Snøhetta og 70°N arkitektur. 

Detaljer

Fylke

Finnmark

Kunstnere

Máret Ánne Sara
Laila Mari Brandsfjell
Fredrik Prost
Rámavuol Elle Bigge
Merethe Ella Márjá Kuhmunen
Elle Valkeapää
Britta Marakatt-Labba
Iver Jåks
Aage Gaup

Planlagt ferdigdato

21.08.2024

Mottakerinstans

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Samisk vgs og reindriftsskole

Kurator

Monica Milch Gebhardt , KORO

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Prosjektleder

Hans Christian Skovholt , KORO

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Snøhetta
70°N arkitektur

Kunstforvaltning

Caroline Marie Søgaard , KORO
Fredrik Qvale , KORO

Formidling og kommunikasjon

Nina Frang Høyum , KORO

Formidling

Ann-Lisbeth Hemmingsen , KORO

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår 2022


Oppstart

Høst 2022


Kunstplan godkjennes

Vår/sommer 2023


Kunstproduksjon

Mai 2024


Overtakelse for teateret og skolen

Mai og juni 2024


Montering av nye kunstverk og flytting av eldre

August 2024


Åpning