Caroline Marie Søgaard

Konservator NKF-N, seksjon for kunstforvaltning
938 59 600

Arbeider med konservatortekniske spørsmål som forebyggende tiltak, skader og feil. Besvarer spørsmål vedrørende ivaretakelse av kunsten samt holder kurs og veiledning innen kunstforvaltning. Hun har også ansvar for tilbakemeldingsskjema for mottakere av kunst.

Caroline Søgaard er konservator NKF-N. Hun har master i konservering fra Northumbria University i England, med spesialisering innenfor kunst på papir. Hun har tidligere arbeidet ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, med turnerende utstillinger.