Ila fengsel og forvaringsanstalt, hovedbygg og NFFA

Gjennom farger, materialitet og insisterende tilstedeværelse har kunstnerne Liilian Saksi og Andreas Siqueland brakt natur og poesi inn i Ila fengsel.

Solfall (Irma, Hilma, Sheila, Balder, Salme), Lillian Saksi. Fotograf: Thomas Tveter

Om prosjektet

Ila fengsel har gjennomgått en renovering og KORO har gjennomført nye kunstprosjekter. Under samtaler med mottaker, befaringer og undersøkelser var det tre steder som utpekte seg for kunst: besøksavdelingen, der de innsatte får besøk utenfra; Aulaen som blir benyttet til ulike sosiale aktiviteter, seremonier og tilstelninger; og luftegården i avdeling G, en avsondret del av fengselet.

Come Next Spring er fire malerier og en solseng spesielt laget for fire besøksrom og en luftegård på Ila Fengsel. Andreas Siqueland har malt utendørs i løpet av et år. Utgangspunktet for maleriene er de nære omgivelsene på gården der han bor. Som eneste inventar i luftegården sto et gammelt slitt piknikbord av bestandige materialer. Bordet har en standardisert utforming slik man ser på offentlige plasser. Dette bordet har han transformert til en solseng ved å gjenbruke å sette sammen delene på en ny måte. I fengselets aula har Liilian Saksi skapt det store veggteppet Solfall (Irma, Hilma, Sheila, Balder, Salme) , spesielt utformet for stedet. Gjennom en møysommelig prosess håndspinner og farger hun ullgarnet i arbeidet sitt selv, og garnet kommer fra både hennes egne og foreldrenes sauer. Teknikken hun har jobbet i kalles sprang og er en gammel, tradisjonsrik håndverksteknikk der garnet flettes. Sammen har Saksi og Siqueland på hvert sitt unike vis brakt natur og poesi inn i de ellers sterile og nøytrale rommene som en taktil, åpen og tilstedeværende skikkelse.

Kurator Eirin Støen har tidligere gjennomført et større kunstprosjekt ved fengselet, En forestilling om frihet (2019) i luftegården til avdeling Annekset. I dette prosjektet var Støen kunstner. Erfaringer og kunnskap hun tilegnet seg gjennom denne prosessen har hun tatt med seg inn i kuratorarbeidet for de nye kunstprosjektene. Som kurator har det vært viktig å finne frem til kunstnere som finner inspirasjon i eller på ulike måter forholder seg til naturen og omgivelsene rundt seg. Det har også vært et sentralt element at kunstnerne på sine unike vis bearbeider og kontekstualiserer kunstverk i dialog med naturen. Videre har det vært viktig å bryte med omgivelser som oppleves som kontrollerte og kjølige, og bringe inn verk og kunstnere som går i dialog med stedet og aktiverer rommene som verkene blir en del av.

Arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB) ved Eystein Talleraas og Joar Nango er i utviklingen av et kunstprosjekt for den nye avdelingen NFFA (Nasjonalt forsterket felleskapsanlegg) som er under oppføring. Talleraas og Nango vil samarbeide med Rud videregående skole avd. Ila, Ila fengsel og innsatte. Prosjektet skal være ferdig høsten 2024.

Detaljer

Adresse

Jøssingveien 33, 1359 Eiksmarka

Fylke

Akershus

Kunstnere

Liilian Saksi
Fellesskapsprosjektet å fortette byen (FFB) ved Joar Nango og Eystein Talleraas
Andreas Siqueland

Planlagt ferdigdato

31.10.2024

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Eirin Støen , KORO

Mottakerinstans

Kriminalomsorgen region øst
Nils Inge Aagnes , Ila fengsel og forvaringsanstalt
Christian Fjæra Eng , Ila fengsel og forvaringsanstalt
Thomas Osheim , Ila fengsel og forvaringsanstalt

Byggherre

Statsbygg

Prosjektleder

Tor Sommerstad , Statsbygg
Dina Bråthen , Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke offentlig tilgjengelig

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk