I luftegården har det myke og organiske tatt over. Ulike frukttrær, en kjøkkenhage og vakre prydvekster vil i årene fremover bryte mer og mer med den ellers stramme og kontrollerte fengselsarkitekturen. Foto: Pilgaard/Støen
Aktuelt

En forestilling om frihet

I luftegården til avdeling Annekset ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, har kunstner Eirin Støen og kurator Kristine Jærn Pilgaard utviklet det relasjonelle kunstprosjektet En forestilling om frihet. Oppdraget kom fra fengselet selv.

– Kunsten er ikke mindre fri i fengselssammenheng, tvert imot sørger alle begrensningene for at det åpner seg muligheter. Det å legge opp til et samarbeid mellom innsatte og ansatte, og at de skulle lage noe sammen over tid, var viktig for oss. Ikke minst at de innsatte skulle få være med på å definere sine omgivelser – å skape en alternativ virkelighet, sier Eirin Støen.

Edvard Munch
En forestilling om frihet består av en park med to bygninger. Lysthuset er et nybygg, tegnet og bygget av innsatte. Det er både drivhus, bakeri og forsamlingshus. En tidligere redskapsbod er omdefinert til atelieret Munchs hus. Her finnes bøker om kunst, kultur og natur, og rom for at de innsatte kan drive med kreativt arbeid.

– Edvard Munch har vært en gjennomgående inspirasjon for prosjektet, sier Støen.
Hun har sett til Munch og hans forhold til sine egne hager på Ekely og i Åsgårdstrand. I tillegg til å være reservoarer for inspirasjon og motiver, var hans hager også steder for matproduksjon, og steder han trakk seg tilbake til for selvpålagt isolasjon.

– Vi ville skape et tilsynelatende ubegrenset rom midt i fengselet. Prosjektet bryter med den ellers kontrollerte fengselsarkitekturen, og lar det myke og organiske få ta over. Dette vil komme enda tydeligere frem om noen år når vekstene har fått etablert seg i det nyanlagte og kuperte terrenget, sier Støen.

Edvard Munch har vært en gjennomgående inspirasjon for prosjektet. Han hadde et nært forhold til hagene sine både på Ekely og i Åsgårdstrand. Det var steder han både arbeidet, trakk seg tilbake til og dyrket mat i. Foto: Pilgaard/Støen
Prosjektet består av en park med to bygninger. En tidligere redskapsbod er omdefinert til atelieret «Munchs hus», mens «Lysthuset» på bildet er et nybygg som både er tegnet og bygget av de innsatte. Foto: Pilgaard/Støen
Rud videregående skole har en egen avdeling i fengselet. For flere av de innsatte har prosjektet vært en del av utdannelsen, og de har fått opparbeidet praksis i flere ulike fagområder, for eksempel muring. Foto: Pilgaard/Støen

Samarbeidsprosjekt
En forestilling om frihet har blitt et omfattende samarbeidsprosjekt, spesielt med Rud videregående skole som har egen avdeling i fengselet.

– For flere av de innsatte har arbeidet med prosjektet vært en del av utdannelsen – og de har fått opparbeidet praksis i sine respektive fagområder, forteller Pilgaard.

I tillegg har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bistått med faglig kompetanse i etableringen av den dominerende blomsterengen, og Bærum bibliotek som drifter biblioteket på Ila, holder Munchs hus med bøker.

Men dette prosjektet er for og med de innsatte:
– De innsatte har vært aktive og uvurderlige bidragsytere fra idefase til gjennomføring, sier Støen.
– Sammen har vi iscenesatt en mulighet for å tenke seg ut fra fengselets fysiske begrensninger, et sted uten de konstante visuelle påminnelsene om hvor man faktisk er, sier Jærn Pilgaard.

Den tidligere luftegården er fullstendig omskapt. På bakgrunn av Eirin Støens plan har de innsatte og ansatte, sammen med kunstner og kurator, skapt en frodig park der man kan tenke seg ut fra fengselets fysiske begrensninger. Foto: Pilgaard/Støen
Lysthuset er både drivhus, forsamlingshus og bakeri med en stor vedfyrt ovn. Foto: Pilgaard/Støen

Fakta om prosjektet

Eirin Støen (kunstner) og Kristine Jærn Pilgaard (kurator) utviklet KORO-prosjektet Hagen i Trondheim fengsel i 2011. Bakgrunnen var at fengselet skulle bygge nytt forvaringsbygg, et prosjekt som utløste midler til kunst.

En forestilling om frihet på Ila fengsel og forvaringsanstalt ble i 2017 initiert av fengselet selv, og fullfinansiert av KORO gjennom to ulike tildelinger fra URO-ordningen.