Agder fengsel

I Agder fengsel blir kunsten en del av de innsattes liv i en grad som er helt særegent i norske fengsler. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke har sammen med kunstnerne Hege Nyborg, Dag Erik Elgin og Sverre Gullesen utviklet prosjektet Agder Kunstakademi.

Gjennom studieløpet har en rekke kunstnere holdt workshops med akademiets studenter. Her fra en workshop med Linn Pedersen på akademirommet. Fotograf: Agder Kunstakademi

Om prosjektet

Agder Kunstakademi er et kollektivt og sosialt kunstprosjekt som består av en allsidig kunstutdanning over tre år, fra våren 2021 ut høsten 2023. Mot slutten av perioden blir Kunstnernes Hus i Oslo vertskap for kunstakademiets avgangsutstilling. Utstillingen vil inneholde originale arbeider fra studentenes omfattende produksjon og kunstverk som er laget i samarbeid med inviterte gjestelærere. Høsten 2023 skal det også arrangeres et seminar om prosjektets kunstneriske, etiske og politiske erfaringer. Seminaret er et samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall.

Prosjektets autonomi og frihet til å virke på egne premisser innenfor fengselet er sentral. Akademiet samarbeider tett med arbeidsdriften, men står fri til å utforme skolens program. Forløpet er basert på kurs og samarbeid mellom profesjonelle kunstnere som lærere, og innsatte som studenter. Per høsten 2022 har blant annet Daisuke Kosugi, Monica Winther, Sebastian Makonnen Kjølaas & Siri Hjorth, Hans Petter Blad, Marie Payan, Mickael Marman, Linn Pedersen, Ander Tordal ZUSA, Helle Siljeholm og Alexander Eriksson Furunes holdt kurs basert på egne kunstnerskap. I tillegg tilbyr akademiet en rekke tekniske kurs, skrivekurs, digitale studiobesøk og presentasjoner. Utdanningen skal gi studentene menneskelig og kunstnerisk innsikt, erfaringer og verktøy for å bidra i den offentlige samtalen.

Akademiets hjemmeside fungerer som et digitalt arkiv, men en fysisk samling undervisningsmateriale og kunstverk vokser seg også fram. Gjestelærere vil for eksempel etterlate seg permanente avtrykk i form av samarbeidsverk med studentene. Disse vil installeres i fengselets to avdelinger i Mandal og Froland. Til akademirommet har arkitekt Alexander Eriksson Furunes produsert Flytende møbel (Horigotatsu), en ny arkitektur for kunstakademiets klasserom i Froland. Møbelet er tegnet og laget i samarbeid med studentene og fengselets treverksted. Kunstneren Ann Cathrin November Høibo har laget scenetepper til fengselets begge avdelinger.

Sverre Gullesen er fast lærer og har ansvar for å organisere separatutstillinger med studentene. I tillegg til individuelle veiledninger holder Hege Nyborg og Dan Erik Elgin kurs i kunsthistorie. Sammen har de også utviklet kunstverket Kunsthistorisk samling med sentrale historiske verk av norske kunstnere. Samlingen er montert i gangene utenfor kunstakademiets klasserom og kan brukes aktivt i undervisningen.

Agder Kunstakademi er igangsatt gjennom kunstordningen for statlige nybygg i KORO. Ideen om en kunstskole i Agder fengsel oppstod i møte mellom KOROs kuratorer Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, fengselsleder Frank Johansen, forskningsleder i Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter Berit Johnsen og Jon-Erling Lystad, Kriminalomsorgens byggeprosjektleder for nye Agder fengsel. Kunstakademiet er et unikt samarbeid mellom KORO og Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgens oppgave er å forberede de innsatte på livet etter endt soning og Agder kunstakademi er forankret i overbevisningen om kunstens læringspotensiale og overskridende kraft.

Det tas høyde for at fengselet kan overta Agder Kunstakademi og videreføre kunstutdanningen som del av sitt undervisningsprogram ved kunstprosjektets slutt.

Detaljer

Fylke

Agder

Planlagt ferdigdato

30.06.2023

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström , KORO

Kurator

Thora Dolven Balke
Kristine Jærn Pilgaard

Mottakerrepresentant

Jon Erling Lystad , Kriminalomsorgen
Frank Tveiten Johansen , Fengselsleder, Agder fengsel
Berit Johnsen , Forskningsleder, kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Byggherre

Hagbarth Vogt-Lorentzen , Statsbygg

Prosjektansvarlig

Stine Arnet Høyem , KORO (til desember 2019)

Tilgjengelighet

Lukket

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

OppdragsbrevValg av kuratorer

November 2019


Godkjenning kunstplan

Høstsemester 2020


Forankringsperiode Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2021


1. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2021


2. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2022


3. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2022


4. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2023


5. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høst 2023


Ferdigstillelse av kunstprosjektet