Aktuelt

Agder fengsel med eget kunstakademi

Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi.

Fengselet satser på kunsten som en del av de innsattes hverdag. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, og kunstnere Hege Nyborg og Dag Erik Elgin, har utviklet kunstprosjektet Agder kunstakademi.
– Vi er heldige som har fått med oss Dag Erik Elgin og Hege Nyborg, med deres sterke kunstnerskap og erfaring som pedagoger. I nær dialog med fengselet har vi ønsket å skape et prosjekt som blir en del av de innsattes dagligliv. Derfor valgte vi å bygge opp en skole, hvor kunsten blir utgangspunktet for samarbeid – et felles prosjekt mellom kunstnere og innsatte, sier kurator Thora Dolven Balke.

Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri i avdeling Froland, og med kurs og aktiviteter i Mandal. Bildet er fra perioden da fengselet var en byggeplass. Foto: Statsbygg
Boenheten/ forlegningsbygget ved Mandal fengsel. Snart skal de innsatte få uvanlige aktiviteter på timeplanen. Foto: Statsbygg

Agder kunstakademi er en høykvalitets kunstutdanning for de innsatte i Agder fengsel, basert på korte og langvarige kurs i tre år, fra høsten 2020 til våren 2023.

Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri i avdeling Froland, og med kurs og aktiviteter i Mandal. Profesjonelle kunstnere skal holde korte og lengre kurs for de innsatte, og ut fra dette produsere kunstverk som blir en del av en omfattende kunstsamling montert i begge fengselets avdelinger. Den Kristiansand-baserte kunstneren Ann Cathrin November Høibo er den første som er invitert inn i prosjektet.

– Etter en lang planleggingsperiode gleder vi oss til å invitere profesjonelle lokale, norske og internasjonale kunstnere til å lage kurs for studentene ved Agder kunstakademi, og til å se kunstverkene som blir til gjennom disse møtene. Det er viktig for oss at studentenes opplevelser og innspill kan være med på å forme utdanningen, sier kurator Kristine Jærn Pilgaard.

Agder fengsel vil slik få en stor samling permanente kunstverk som et direkte resultat av samarbeidet som Agder kunstakademi legger til rette for. I tillegg vil et fysisk og digitalt arkiv dokumentere alle aktiviteter i kunstprosjektet.

– Jeg er glad for at KORO har fått på plass denne løsningen, og jeg håper at den bidrar til å gi et godt innhold i straffegjennomføringen for de innsatte i Agder fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Også KOROs direktør, Svein Bjørkås er begeistret:

– I våre kunstprosjekter inviterer vi vanligvis kunstnere til å arbeide enten med konkrete, fysiske kunstverk eller med deltakelsesorienterte kunsthandlinger. I Agder fengsel har kuratorene og kriminalomsorgen i fellesskap skapt et columbi egg hvor etableringen av et kunstakademi for de innsatte har som iboende konsekvens at det også blir laget fysiske kunstverk som skal vises i og ved fengselsbygningene. Vi kommer til å følge prosjektet med stor interesse, sier Bjørkås.

Fakta om bygget

  • Det nye Agder fengsel består av to avdelinger, avdeling Mandal med plass til ca. 100 innsatte og avdeling Froland med plass til ca. 200 innsatte. Det er Statsbygg som bygger fengselet på oppdrag fra Justisdepartementet.

  • Foruten boenheten/ forlegningsbygget (ett i Mandal og to i Froland) består begge avdelinger av fire ulike bygg (portbygg/ besøksavdeling, mottaksbygg/ særavdeling, fritids-/ aktivitetsbygg og utelager) samt store utendørsarealer som er avgrenset av sikkerhetsgjerder.

  • Samlet er bygningsmassen i Mandal litt under 11000 kvm (BTA) og tomtestørrelsen er drøyt 80 da brutto. For Froland er bygningsmasse litt over 17000 kvm (BTA) og tomtestørrelse på drøyt 100 da brutto.