Utstillingen på Kunstnernes Hus presenterer verk laget av studenter ved Agder Kunstakademi, en kunstskole for innsatte i Agder Fengsel avd. Froland. Foto: Vegard Kleven.
Aktuelt

Kunst som straff

Utstillingen Kunst som straff på Kunstnernes Hus presenterer tre års verksproduksjon og prosess fra Agder Kunstakademi, KOROs kunstprosjekt til Agder Fengsel.

I perioden 2021 til 2023 har Agder Kunstakademi tilbudt et fritt, eksperimentelt kunststudium i Agder Fengsel avd. Froland, utviklet og drevet av kunstnere for innsatte i et høysikkerhetsfengsel.

Etter tre års program med 29 studenter, 20 gjestelærere og en rekke online forelesere, presenteres resultatet i Kunst som straff på Kunstnernes Hus 24. november 2023 til 28. januar 2024.

Utstillingen markerer avslutningen på kunstprosjektet, og viser verk laget av studenter som har tilbrakt alt fra tre år til et par uker ved Agder Kunstakademi. I tillegg har profesjonelle kunstnere gitt workshops som har resultert i større samarbeidsverk med studentene.

Klasserommet til Agder Kunstakademi i Agder fengsel er laget av arkitekt Alexander Eriksson Furunes sammen med studentene. Det fleksible interiøret er flyttet i sin helhet til Kunstnernes Hus og gjenskapt i forbindelse med utstillingen. Foto: Vegard Kleven.

Agder Kunstakademi er initiert av kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke. Prosjektet er videreutviklet og drevet sammen med kunstnerne Dag Erik Elgin, Hege Nyborg og Sverre Gullesen samt verksbetjent Solfrid Kjetså. Prosjektet er produsert av KORO og gjennomført i tett samarbeid med Kriminalomsorgen.

I podkasten Kunst som straff – det kollektive kunstverket Agder Kunstakademi møter programleder og kunstner Kåre Magnus Bergh mennesker som på ulike måter har vært involvert og delaktig i prosjektet. 

Hør podkasten om Agder Kunstakademi:

Soning i et høysikkerhetsfengsel er en hverdag og virkelighet de fleste får lite innblikk i. Når kunstprosjektet nå møter offentligheten åpnes dette rommet litt, gjennom å gi studentenes uttrykk en plass utenfor soningssituasjonen som det vanligvis ikke har.

Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensial og dens rolle i samfunnet.

En av studentene ved Agder Kunstakademi har brukt fengselets mange knuste tv-skjermer i sin kunstproduksjon. Foto: Vegard Kleven.

Mange av studentene har utviklet sterke individuelle kunstnerskap gjennom akademiet, noe utstillingen tydelig viser i sin bredde av kunstverk i en rekke medier – blant annet installasjon, maleri, video, tegning, skulptur, risoprint, grafikk og håndlagde publikasjoner.

Akademiets hjemmeside fungerer som et digitalt arkiv av prosjektet.

Les mer om KOROs kunstprosjekt til Agder fengsel