Agder fengsel

I Agder fengsel har kunst blitt en del av de innsattes liv i en grad som er særegen i norske fengsler. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke har, sammen med kunstnerne Hege Nyborg, Dag Erik Elgin og Sverre Gullesen, utviklet prosjektet Agder Kunstakademi – en kunstskole basert på eksperimentering og fri tenkning.

Gjennom studieløpet har en rekke kunstnere holdt workshops med akademiets studenter. Her fra en workshop med Linn Pedersen på akademirommet. Fotograf: Agder Kunstakademi

Om prosjektet

Agder Kunstakademi er et kollektivt og sosialt kunstprosjekt som består av en allsidig kunstutdanning over tre år, fra våren 2021 ut høsten 2023. I utstillingen Kunst som straff, som finner sted på Kunstnernes Hus i Oslo 24. november 2023 til 28. januar 2024, vises originale arbeider fra studentenes omfattende produksjon samt kunstverk laget i samarbeid med inviterte gjestelærere. I forbindelse med utstillingen arrangeres også et seminar om prosjektets kunstneriske, etiske og politiske erfaringer.

Prosjektets autonomi og frihet til å virke på egne premisser innenfor fengselet har vært sentral. Akademiet har samarbeidet tett med arbeidsdriften, men stått fritt til å utforme skolens program. Forløpet var basert på kurs og samarbeid mellom profesjonelle kunstnere som lærere, og innsatte som studenter. Daisuke Kosugi, Monica Winther, Sebastian Makonnen Kjølaas & Siri Hjorth, Hans Petter Blad, Marie Payan, Mickael Marman, Linn Pedersen, Ander Tordal ZUSA, Helle Siljeholm og Alexander Eriksson Furunes har blant annet holdt kurs basert på egne kunstnerskap. I tillegg har akademiet arrangert en rekke tekniske kurs, skrivekurs, digitale studiobesøk og presentasjoner. Utdanningen skulle gi studentene menneskelig- og kunstnerisk innsikt, erfaringer og verktøy for å bidra i den offentlige samtalen.

Akademiets hjemmeside fungerer som et digitalt arkiv. En fysisk samling undervisningsmateriale og kunstverk har også vokst seg fram. Gjestelærere har etterlatt seg permanente avtrykk i form av samarbeidsverk med studentene, som skal installeres i fengselets to avdelinger i Mandal og Froland. Til akademirommet har arkitekt Alexander Eriksson Furunes produsert Flytende møbel (Horigotatsu), en ny arkitektur for kunstakademiets klasserom i Froland. Møbelet er tegnet og laget i samarbeid med studentene og fengselets treverksted. Kunstner Ann Cathrin November Høibo har laget scenetepper til fengselets begge avdelinger.

Sverre Gullesen har vært fast lærer med ansvar for å organisere separatutstillinger med studentene. I tillegg til individuelle veiledninger har Hege Nyborg og Dan Erik Elgin holdt kurs i kunsthistorie. Sammen har de også utviklet kunstverket Kunsthistorisk samling med sentrale historiske verk av norske kunstnere. Samlingen er montert i gangene utenfor kunstakademiets klasserom og har blitt aktivt brukt i undervisningen.

Agder Kunstakademi er igangsatt gjennom kunstordningen for statlige nybygg i KORO. Ideen om en kunstskole i Agder fengsel oppstod i møte mellom KOROs kuratorer Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, fengselsleder Frank Johansen, forskningsleder i Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter Berit Johnsen og Jon-Erling Lystad, Kriminalomsorgens byggeprosjektleder for nye Agder fengsel. Kunstakademiet er et unikt samarbeid mellom KORO og Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgens oppgave er å forberede de innsatte på livet etter endt soning, og Agder kunstakademi er forankret i overbevisningen om kunstens læringspotensiale og overskridende kraft.

Lytt til podkasten om prosjektet: Kunst som straff – det kollektive kunstverket Agder Kunstakademi

Detaljer

Fylke

Agder

Planlagt ferdigdato

30.06.2023

Kurator

Kristine Jærn Pilgaard
Thora Dolven Balke

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström , KORO

Prosjektansvarlig

Stine Arnet Høyem , KORO (til desember 2019)

Mottakerrepresentant

Jon Erling Lystad , Kriminalomsorgen
Frank Tveiten Johansen , Fengselsleder, Agder fengsel
Berit Johnsen , Forskningsleder, kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Panelsamtale om Agder Kunstakademi under Arendalsuka 2023:

Milepæler

OppdragsbrevValg av kuratorer

November 2019


Godkjenning kunstplan

Høstsemester 2020


Forankringsperiode Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2021


1. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2021


2. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2022


3. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2022


4. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2023


5. semester Agder Kunstakademi og installering av verk