Agder fengsel

I Agder fengsel blir kunsten en del av de innsattes liv i en grad som er helt særegent i norske fengsler. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke har sammen med kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin utviklet prosjektet Agder Kunstakademi.

<em>Agder fengsel  får to avdelinger: En med 100 fengselsplasser og administrasjon i Mandal og en med 200 fengselsplasser i Froland. Fotoet viser avdelingen på Froland.</em>, . Fotograf: Agder Fengsel
 

Om prosjektet

– I nær dialog med fengselet har vi kommet frem til et prosjekt som blir en del av de innsattes daglige liv, sier kurator Thora Dolven Balke.

Agder Kunstakademi er en kollektiv undersøkelse og et relasjonelt kunstprosjekt i form av en treårig utdanning. Forløpet er basert på kurs og samarbeid mellom profesjonelle kunstnere som lærere, og innsatte som studenter. Et spesielt utformet akademirom med bibliotek og galleri er tilgjengelig i fengselets avdeling på Froland. Samtidig vil noen kurs og aktiviteter foregå i avdeling Mandal.

Prosjektets autonomi og frihet til å virke på egne premisser innenfor fengselet er sentralt. Agder Kunstakademi tilbyr en selvstendig og allsidig kunstutdanning basert på korte og langvarige kurs i tre år, fra høsten 2020 til våren 2023. Utdanningen vil ha høy faglig kvalitet, med inviterte kunstnere som tilbyr kurs basert på sitt eget kunstnerskap.

I tillegg består prosjektet av et fysisk og digitalt arkiv som vil vokse seg frem i prosjektperioden. Kunstnere som bidrar til prosjektet som gjestelærere vil etterlate et avtrykk i form av et kunstverk basert på innholdet i kurset, produsert i samarbeid med studentene eller valgt ut fra eget kunstnerskap. Alle verkene installeres permanent i fengselets to avdelinger.

Kriminalomsorgens oppgave er å forberede de innsatte på livet etter endt soning. Her kan kunsten spille en viktig og helt annen type rolle. Agder Kunstakademi er et prosessuelt, sosialt kunstverk i seg selv, forankret i overbevisningen om kunstens læringspotensiale og overskridende kraft, basert på møtet mellom kunstnere, kunsten og studenter.

– Det første vi gjorde var å invitere kunstnerne Dag Erik Elgin og Hege Nyborg som med sin kunstneriske og pedagogiske erfaring bygger opp kunstakademiet med oss. Sammen er vi del av et akademiråd som skal følge opp og kvalitetssikre prosjektet, også etter studentenes tilbakemelding. Det er viktig for oss at studentenes opplevelser og innspill kan være med på å forme utdanningen, sier kurator Kristine Jærn Pilgaard.

Det tas høyde for at fengselet og Sam Eyde videregående skole kan overta Agder Kunstakademi og videreføre kunstutdanningen som del av sitt undervisningsprogram ved kunstprosjektets slutt.

 

Detaljer

Planlagt ferdigdato

30.06.2023

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström , KORO

Kurator

Thora Dolven Balke
Kristine Jærn Pilgaard

Mottakerrepresentant

Jon Erling Lystad , Kriminalomsorgen
Frank Tveiten Johansen , Fengselsleder, Agder fengsel
Berit Johnsen , Forskningsleder, kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Byggherre

Hagbarth Vogt-Lorentzen , Statsbygg

Tilgjengelighet

Lukket

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

OppdragsbrevValg av kuratorer

November 2019


Godkjenning kunstplan

Høstsemester 2020


Forankringsperiode Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2021


1. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2021


2. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2022


3. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høstsemester 2022


4. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Vårsemester 2023


5. semester Agder Kunstakademi og installering av verk

Høst 2023


Ferdigstillelse av kunstprosjektet