Solholmen overgangsbolig

Solholmen overgangsbolig er en avdeling under Kriminalomsorgen region sørvest. Her kan innsatte med lange dommer sone de siste månedene før de vender tilbake til samfunnet fullt og helt.

There was an old woman lived under a hill and if shes not gone s, Vanessa Baird. Fotograf: Trond A. Isaksen

Om prosjektet

Mens de innsatte bor på Solholmen overgangsbolig arbeider de eller går på skole på dagtid, og har institusjonen som et hjem. Formålet med overgangsboligen er at den skal «fremme positiv utvikling og hindre ny kriminalitet». Solholmen har 15 plasser fordelt på begge kjønn.

Seks innrammede akvareller av Vanessa Baird er valgt til utsmyknigen av overgangsboligen. Hverdagslighet, alminnlighet, hjem, nøytralitet og vennlighet har vært stikkord i utarbeidelsen av prosjektet. Det er lagt vekt på at kunsten skal kommunisere til et mangfold av brukere på tvers av etnisitet, religion, alder og kjønn uten å være fordomsfull eller krenkende. Bairds bilder vekker identifikasjon og kan gi tilskueren en følelse av å tilhøre et fellesskap.

Detaljer

Adresse

Krosseveien 2, 4617

Fylke

Agder

Kunstner

Vanessa Baird

Ferdigstilt dato

12.11.2010

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Ole John Aandal

Byggherre

Statsbygg

Arkitektkontor

Amtedal og Hansen arkitektkontor

Mottakerinstans

Kriminalomsorgen region sør

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Delvis tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk