Samisk vitenskapsbygg | Diehtosiidas

Tolv kunstnere fra ulike land står bak de syv prosjektene i og utenfor det samiske vitenskapsbygget Diehtosiida. Halvparten av kunstnerne kommer fra de samiske områdene i Russland, Norge og Sverige.

Henrik 14 år, av Arnold Johansen. Fotograf: Trond A. Isaksen

Om prosjektet

Det samiske vitenskapsbygget ligger ute på vidda, med storslått utsikt mot tettstedet Kautokeino. Reiulf Ramstad Arkitekter og sivilarkitekt Kirsti Knudsen har utformet bygget der viktige institusjoner som Samisk høgskole, Sametingets opplæringsavdeling og avdeling for språk, Gáldu (Kompetansesenteret for urfolks rettigheter), studentsamskipnaden og Samisk arkiv holder til.

Både signalbygg og monumentale kunstprosjekter ligger fjernt fra den samiske livsverdenen, noe både arkitekter og kunstutvalget har forholdt seg til underveis i arbeidet. Mens det i andre bygninger av samme format ville vært naturlig å satse på få kunstprosjekter for å gi bygget et samlende preg, er mangfoldighet her et mer relevant stikkord.

Langs veien som går fra hovedinngangen og ned mot Kautokeino, har Hagbart Solløs (NO) laget en serie steinskulpturer av steinarten fuchsit. Steinen har en intens grønn farge, som forsterkes av lysdesignen laget av Kurt Hermansen (NO).

I kantina, som ses fra hovedinngangen, fungerer en skjermet bålplass som et sted for samling og hvile. Bålplassen er en moderne versjon av árran, et tradisjonelt samlingspunkt for det samiske folket. Her har Amund Sjølie Sveen (NO) laget en assosiativ lydinstallasjon. Som joiken er komposisjonen sirkulær, uten begynnelse eller slutt, og innimellom dukker lyder fra vidde og hav opp og spiller sammen med arkitekturen og viddelandskapet utenfor.

Samisk inspirasjon finner man også bak håndlisten på hovedtrappen, som er laget av duojárene Per Isak Juuso (SE), Randi Marainen (NO/SE) og Roland Jonsson (SE). I den fløyelsmyke håndlisten er nordsamisk ornamentikk og tradisjonelle symboler integrert på en utradisjonell måte for å gi et bilde av en vandring i nordområdene.

I fellesområdene i andre etasje er en serie portretter av Arnold Johansen (NO) installert. Bildene er utført i en bretteteknikk som gjør at man bokstavelig talt ser personene fra flere sider, og illustrerer den konflikten eller brytningen mellom ulike tilhørigheter som en del mennesker i området kan kjenne seg igjen i.

Detaljer

Adresse

Hánnoluohkká 45, Kautokeino

Fylke

Finnmark og Troms

Kunstnere

Amund Sjølie Sveen
Arnold Johansen
Eva Aira
Inna Kazakova
Hagbart Solløs
Kurt Hermansen
Lena Ylipää
Per Isak Juuso
Randi Marainen
Roland Jonsson
Yvette Brackman
Ole Olsen Ansgar

Ferdigstilt dato

09.10.2009

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm
Mari Aarre

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Synnøve Persen
Inger Blix Kvammen

Arkitektkontor

Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk