Nofima, Senter for marin akvakultur

Senter for marin akvakultur ligger 15 minutters kjøring fra Tromsø. Anlegget har som mål å drive fram frisk fisk som vokser raskt, og bygningene har en stram funksjonalistisk framtoning.

Fiskebilen, Fiskebilen. Fotograf: Trond A. Isaksen

Om prosjektet

I valg av kunst var det viktig å finne fram til verk som på en eller annen måte knytter seg til den aktiviteten som stedet representerer. Det var ønskelig med kunst som reflekterte feltet det arbeides innenfor. Valget falt på to kunstnere som jobber med fotografi – Kristin Tårnesvik og Arvid Sveen. Begge har havet som et utgangspunkt i sine arbeider, men med svært ulike innfallsvinkler. Der Tårnesvik fanger øyeblikket, og viser kulturhistorie, viser Sveens bilder det sublime i naturen.

Detaljer

Adresse

Salarøyvegen 979, 9100 Kvaløysletta

Fylke

Finnmark og Troms

Kunstnere

Arvid Sveen
Kristin Tårnesvik

Ferdigstilt dato

06.07.2009

Prosjektansvarlig

Bo Krister Wallström

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Sissel Fredriksen

Arkitektkontor

Sweco Grøner

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk