Kunstverket Understanding av Martin Creed, som i 2020 fikk midlertidig plassering i det offentlige rom, på Ophelia Plads i København. Foto: Kim Matthai Leland
Aktuelt

Levende by!

26.-27. oktober 2023 inviterer Bergen kommune og KORO til inspirasjon og debatt om hvordan vi i fellesskap kan skape levende steder. Hvordan kan kunstnere, eiendomsutviklere og kommuner sammen skape verdier og fellesskap?

Alle ønsker seg levende byer og steder med kunst og kultur. På konferansen Levende by! vil det bli lagt vekt på hvordan kunstnere, kommuner og eiendomsutviklere sammen kan skape gode steder for tilknytning og fellesskap.

Kunstnere kan bidra med nye perspektiver i planleggingsprosesser og skape kunst som kan oppleves av publikum. For kunstnere kan byrom og steder i forandring by på interessante muligheter, men det forutsetter at de får gode rammer å arbeide innenfor. Hvordan sikrer vi det? 

Kommunene ønsker å legge til rette for kunstneriske prosjekter i by- og stedsutvikling. Slike prosesser kan erfaringsmessig styrke sosial bærekraft ved økt deltakelse, større mangfold og bedre folkehelse. 

Eiendomsutviklere begynner å se at kunst bidrar til å gjøre prosjektene de skaper mer attraktive og dermed også konkurransedyktige. Konferansen har som mål å dele kunnskap og erfaringer, og å løfte fram gode eksempler på samarbeid.

Levende by! er et samarbeid mellom KORO og Bergen kommune ved Utviklingsprogram for Dokken og Seksjon for kunst- og kulturutvikling.

Har du spørsmål om konferansen? Kontakt Truls Ramberg, kurator i kunstseksjonen og med ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter. I Lokalsamfunnsordningen (LOK) har han et særlig ansvar for rådgivning til aktører i fylke- og kommunesektoren.

Vil du vite mer om KOROs arbeid med kunst i
by – og stedsutvikling?

Se våre tre filmer fra 2020 om samme tema, kunst til stedet.

I 2022 arrangerte Bergen kommune og KORO et seminar om kunst i by – og stedsutvikling, rettet mot et faglig nettverk.

Les om hvordan Oslo kommune i samarbeid med KORO jobber med utvikling av Hovinbyen i Oslo.

Hvordan tenke nytt om kunstnernes og kunstens rolle i byutvikling? Les intervju med de ulike aktørene som er en del av utviklingen på Økern i Et friskt blikk på byen.