Truls Ramberg

Kurator, kunstseksjonen
926 83 571

Ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter. I Lokalsamfunnsordningen (LOK) har han et særlig ansvar for rådgivning til aktører i fylke- og kommunesektoren.

Truls Ramberg har vært kunstkritiker i Aftenposten, kurator og prosjektleder ved Norsk design og arkitektursenter og undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.