Foto fra Elin Tanding Sørensens kunstprosjekt Under/Sjø, om livet i strandsonen som ofte glemmes når byer vokser mot fjorden. Prosjektet undersøker hvordan livet under havoverflaten kan bli en del av fremtidsvisjonen som skapes. Foto: True Stories
Aktuelt

Kunst til stedet

Hvordan kan kunst og kunstnere være med på å utvikle byer og steder? Hva skjer om man slipper kunstnerne til tidlig i planleggingen? Disse spørsmålene har vi utforsket gjennom tre filmer.

Siden 2016 har KORO jobbet målrettet med kunst i by- og stedsutvikling. I samarbeid med kommuner og lokale krefter ønsker vi å skape humane, inkluderende, mangfoldige og stimulerende lokalmiljøer. Som videreutvikling av dette arbeidet har vi nå produsert tre filmer der erfarne fagfolk utdyper hvordan kunstnere kan bidra i utviklingen av gode steder og byområder. De tar oss med til prosjekter både i Norge og Europa, deler erfaringer og gir konkrete råd til hvordan arkitekter, planleggere og kunstnere kan jobbe best mulig sammen.

– Vi vet at kunst kan skape noe genuint på stedets premisser. Ved å dele denne kunnskapen håper vi at flere vil få øynene opp for kunstnernes unike kompetanse, sier kurator i KORO og ansvarlig for arbeidet med kunst i by- og stedsutvikling, Truls Ramberg.

Fra Fjordbyen i Oslo til Liverpool

I den første filmen tar kunstner og forsker Cecilie Sachs Olsen oss med til prosjekter rundt Fjordbyen i Oslo. Hun møter kunstneren Elin Tanding Sørensen som forteller om Under/Sjø, om livet i strandsonen som ofte glemmes når byer vokser mot fjorden. Tanding Sørensen spør hvordan også livet under havoverflaten kan bli en del av fremtidsvisjonen som skapes. Cecilie har også snakket med en av Norges aller mest erfarne byutviklere, Anne Beate Hovin. Hun har samarbeidet med mange kunstnere og forteller om prosjektet hun har hatt ansvar for på Losæter i Bjørvika i Oslo. Tilslutt tar vi turen til Liverpool, der den internasjonalt kjente kunstneren Jeanne van Heeswijk har utviklet et nabolagseid bakeri i tett samarbeid med lokale aktører.

Mute or unmute top video
Pause or play video

Vil ikke filmen spille av? Trykk her

Blikk mot Europa

I film nummer to følger vi den danske byutvikleren Christian Pagh, direktør og sjefskurator for Oslo arkitekturtriennale. Han har møtt to briter med mye erfaring i dette fagfeltet: bytenker og planleggeren Charles Landry, og kunstneren Mark Davy. Disse to har på hver sine måter utforsket hva kunst kan ha å si i planlegging og byutvikling. Landry er overbevist om at kunst og kultur er helt avgjørende for å lykkes med å skape levende byer, og står også bak begrepet Cultural Planning. Davy er grunnlegger av byrået Futurecity, som utvikler strategier som hjelper eiendomsutviklere å involvere kunstnere i ulike faser av byutviklingsprosesser.

Mute or unmute top video
Pause or play video

Vil ikke filmen spille av? Trykk her

Fra industri til by!

Til sist tar Truls Ramberg oss med til Nyhavna i Trondheim, et område som skal transformeres fra havn til by de kommende årene. I Nyhavna skal kunst og kultur være et viktig element og her skal vi se på hvordan lokale kunstnere har gjennomført prosjekter. Vi får også høre hvordan kommunen systematisk har jobbet for at kunstnere skal få en reell påvirkningskraft for utviklingen av området. Vi får også møte den tyske kuratoren Katja Aβmann som har ledet kunstprosjekter i Ruhrområdet og i Berlin. Hun har vært kurator for et av kunstprosjektene i Nyhavna.

Mute or unmute top video
Pause or play video

Vil ikke filmen spille av? Trykk her

Vil du vite mer om KOROs arbeid med kunst i by- og stedsutvikling? Les et tidligere intervju med Truls Ramberg her.

Kunst i by- og stedsutvikling

  • KORO bidrar til produksjon av kunstprosjekter knyttet til by og stedsutvikling i hele landet, og utforsker nye, tverrfaglige samarbeidsmetoder. Blant annet kan lokale aktører søke om økonomisk støtte, produksjonsbistand eller samarbeid om metodeutvikling gjennom KOROs lokalsamfunnsordning. I tillegg til dette bygger vi et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk, gjennom samarbeid og konferanser og ulike kunnskapsutvekslingstiltak.
  • Les også om Sjøfronten i Tromsø, et av pilotprosjektene i dette arbeidet, og hvordan kommunen der ønsker å gi kunstnere og samtidskunsten plass til å påvirke og utvikle byen.