I prosjektet Tidevannets nullpunkt skal kunstnerduoen Studio ThinkingHand plassere sju skulpturelle skiver i havet rundt kystlinjen i Egersund. I prosjektet inngår et samarbeid mellom Eigersund Næring og Havn KF, Magma Geopark og kunstfaglig prosjektleder Ida Højgaard. Prosjektet mottok støtte fra LOK i 2021. Foto: Studio ThinkingHand
Aktuelt

Seminar om kunst i by- og stedsutvikling

Kunnskapsdeling står i sentrum når KORO i samarbeid med Bergen kommune arrangerer seminar 24. november 2022.

Siden 2016 har KORO jobbet med utvikling av kunstprosjekter til by- og stedsutvikling som en del av Lokalsamfunnsordningen (LOK). Søknadene som har kommet viser økende interesse for denne type kunstprosjekter hos kommuner, fylkeskommuner, kunstnere og sivilsamfunnsaktører. Så langt har KORO hatt samarbeid med Tromsø, Oslo, Trondheim, Ålesund og Stavanger kommuner, som alle har startet opp kunstprosjekter i forbindelse med byutvikling. Det siste året har Bergen, Kristiansand, Lier og Bodø mottatt tilskudd til ulike byutviklingsprosjekter.
Et steg videre i dette arbeidet er å la ulike fagmiljøer møtes for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Gjennom å bli kjent med hverandres prosjekter er målet å bli inspirert, og peke på felles utfordringer og mål. I første omgang er seminaret i Bergen tenkt som en samling for de nevnte kommunene, men første del med foredrag vil bli strømmet for andre som er interesserte. Lenke

Program for seminaret

09.30-09.40: Velkommen ved KORO og Bergen kommune.
Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør i KORO, Sindre Sæthre kultursjef i Bergen kommune og Laura Ve leder for Bergen kommunes program for utvikling av arealene på Dokken og Jekteviken ønsker velkommen.

09.40-10.00: Foredrag ved Elin Tanding Sørensen, kunstner og marin landskapsarkitekt/byplanlegger.

10.00-10.20: Foredrag ved Mark Davy, grunnlegger av og CEO, Futurecity.

10.20-10.30: Pause

10.30-11.00: Foredrag ved Jessica Segerlund, kurator og stedsutvikler og Kristoffer Nilsson, planlegger.

11.00-11.30: Panelsamtale mellom Elin Tanding Sørensen, Mark Davy, Jessica Segerlund og Kristoffer Nilsson, ledet av Laura Ve og Truls Ramberg.

Denne delen av seminaret ble strømmet og tre av innleggene kan ses her.

Om foredragsholderne

Elin Tanding Sørensens tverrfaglige praksis innen kunst og byutvikling har siden 2004 fulgt en øko-sosial retning som involverer langvarige samskapingsprosesser i møte med sted, økosystem og folk. Hennes Ph.D. i marin landskapsarkitektur bygger på visjonen om å forene landskapet mellom land og sjø—i folks bevissthet og ved konkrete formgivningsprinsipper for flerartslig utbygging i urbane sjøområder. Arbeidet er nyskapende med gjennomslag i Norden og internasjonalt.

Jessica Segerlund og Kristoffer Nilsson var i årene 2013-2019 ansvarlige for idé- og prototypekonstruksjonen av av Jubilumsparken i Göteborg. Utviklingsprosjektet var drevet ut ifra to perspektiver; verdiskapende arealutvikling og strategisk planlegging. Gjennom en varsom designprosess og utvikling av prototyper ble det skapt en transformasjon av området der det kunsten sto i sentrum. Jessica jobber i dag som leder av ArkDes Think Tank med ansvar for politikkområdet, Gestaltade livsmiljöer. Kristoffer leder og koordinerer Nyhamnens byutvikling for Malmö by.

Vil du vite mer?

KORO har produsert tre filmer om temaet. I den første filmen kan du blant annet høre Elin Tanding Sørensen fortelle om prosjekter rundt Fjordbyen i Oslo. De to andre filmene kan du se her.

Mute or unmute top video
Pause or play video

Vil du vite mer om KOROs arbeid med kunst i by- og stedsutvikling? Les et tidligere intervju med Truls Ramberg her.

Har du spørsmål om seminaret? Kontakt Truls Ramberg. I LOK har han et særlig ansvar for rådgivning til aktører i fylke- og kommunesektoren.

I Kvam i Hardanger ønsker det sosiale kunstprosjektet Base Camp å utvikle et nytt sosialt møtested i uterom for og med ungdom. Prosjektet ble tildelt støtte fra LOK i 2021. Foto: Katrine Helgheim