Perler av Mari Røysamb og Ole Rosén er installert i hagen til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Foto: Øystein Klakegg. 

Flytting, salg og skade

I motsetning til en kunstsamling hos et museum, som enten er trygt forvart i magasiner eller bevoktede visningsrom, må kunsten i offentlige rom tåle en røffere behandling.  Dersom du oppdager feil eller mangler ved kunst fra KORO, er vi svært takknemlige for tilbakemelding. Beskjed kan sendes via vårt kontaktskjema eller til en av medarbeiderne i seksjon for kunstforvaltning.

Kunst fra KORO er ment å være utplassert der folk ferdes og lages spesielt til det enkelte sted. Dersom det oppstår situasjoner som flytting, ombygging eller eierskifte, ta kontakt for avklaring om hva som skal skje med kunsten. KORO har beslutningsmyndighet og er den instans som har rett til å fatte vedtak i saker som angår kunst levert fra oss.