Skulpturen «Cooling Bag» av Ingar Dragset og Michael Elmgreen er en av i alt åtte bronsestøpte, realistisk utformede kjølebager som er plassert i offentlige parker. Denne er plassert i parken utenfor Urbygningen på Campus Ås. Foto: Werner Zellien.

Kontakt forvaltning

Kontakt forvaltning

  • F.eks informasjon om kunstner og kunstverk, flytting, salg, tyveri, tap, brann og skader.
  • Offentlighetsloven

    Vi gjør oppmerksom på at Kunst i offentlige rom er underlagt Offentlighetsloven. Henvendelser til KORO vil bli journalført iht. loven.