Byrommet som vokser frem rundt regjeringsbyggene, vil være et prioritert område for kunst. – Det er her kunsten vil møte den store offentligheten – både ansatte, besøkende og hele Oslos befolkning, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre. Snart vil KORO invitere kunstnere til en konkurranse om utformingen av bygulvet. Illustrasjon: Team Urbis / Statsbygg.
Aktuelt

Slik blir kunsten i det nye regjeringskvartalet

Se hvilke kunstverk, steder og grep som vil prege arkitektur og byrom i det nye regjeringskvartalet.

I løpet av 2029 skal det nye regjeringskvartalet stå klart. KORO er ansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektene, og nå er den første kunstplanen i rekken av flere ferdig. Kunstplanen viser hvilke konkrete planer og beslutninger som er tatt på vegne av kunsten i første byggetrinn. Grovt sett kan den oppsummeres i tre punkter:

  • Den verdifulle kunstarven fra det gamle regjeringskvartalet blir videreført
  • Det blir utlysning av åpne og lukkede konkurranser for anskaffelse av ny kunst
  • De offentlige rommene er prioriterte områder for kunst

– Historiske linjer og eksisterende verk vil bli knyttet sammen med nye produksjoner. Vi ønsker at kunsten i det nye regjeringskvartalet skal reflektere dagens mangfoldige samfunn og et kunstfelt i stadig endring, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre.

Tre personer står foran en dør og ser mot fotograf
Kuratorgruppen for Regjeringskvartalet, fra venstre Ana María Bresciani, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Drew Snyder. Foto: Niklas Hart

Gjenbruk, videreføring og kontinuitet står sentralt i prosjektets første fase og kunstplanen beskriver blant annet ny plassering av eksisterende verk av kunstnere som Pablo Picasso og Carl Nesjar, Hannah Ryggen, Irma Salo Jæger, Do Ho Suh og Vanessa Baird.

– De kommende kunstprosjektene bygger videre på denne verdifulle arven av kunstnerskap og uttrykk, samtidig som de nye prosjektene vil stå stødig på egne ben, sier Byre.

Metodene for anskaffelse av ny kunst er mange. Oppdragene som vil bli gitt kunstnere vil variere fra stedsspesifikke produksjoner til temporære prosjekter, åpne idékonkurranser og direkte innkjøp av verk, i tråd med KOROs oppdrag om å utvikle samtidskunsten.

– Dette vil gi unike muligheter for hele kunstfeltet. På samme måte som regjeringskvartalet representerer hele landet, skal kunsten og de samarbeidene vi inngår etterstrebe dette, sier Byre.

– Vi vil også se utover landets grenser og jobbe med utenlandske kunstnere. Det er naturlig at kunsten i et nytt regjeringskvartal også reflekterer internasjonale aspekter.

Det nye regjeringskvartalet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn. Det er satt av 89 millioner kroner til kunstprosjektet for byggetrinn 1, som er planlagt ferdig i 2025.

KORO ønsker å samle Vanessa Bairds tre monumentale malerier som nå henger i departementsbygget R6 og hos Kulturrådet. To Everything There is a Season, Lenge gikk jeg tidlig til sengs og Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. Verkene vil få en sentral plass i ett av de store fellesområdene i det nye regjeringskvartalet. Vanessa Baird (f. 1963) er en norsk kunstner som de siste 20 årene har hatt en sterk posisjon i det norske kunstfeltet. Baird høster også stor internasjonal anerkjennelse. Illustrasjon: Team Urbis / Statsbygg.

– Det nye regjeringskvartalet skal være åpent, grønt og inviterende for alle. KOROs planer for kunsten er spennende, og jeg tror kunsten vil gjøre regjeringskvartalet enda mer interessant for både Oslos innbyggere, besøkende og de som arbeider der, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av forankringssamtaler med blant andre departementene og 22. juli-senteret.

– Vi har vært opptatt av god dialog med de involverte underveis. Vi har tro på at kunsten i det nye regjeringskvartalet blir engasjerende, inviterer til refleksjon og gir nye perspektiver. Både for de av oss som skal omgi oss med den til daglig, men også for besøkende og den brede offentligheten, sier departementsråd Kristin Berge i Kulturdepartementet. Berge er leder av kunstrådet som er opprettet av KORO for å ivareta relasjonen til både forvaltning og byggeprosjekt.

Kunsthistorisk skatt. Hannah Ryggens billedvev Vi lever på en stjerne ble laget på oppdrag fra arkitekt Erling Viksjø til Høyblokkens vestibyle. Verket fikk synlige skader under terrorangrepet 22. juli. I likhet med Høyblokken ble verket et symbol på det som likevel besto. Nå får det ny plassering i Vestibylen ved Statsministerens kontor (SMK). Illustrasjon: Team Urbis / Statsbygg

Statsbygg er ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet, men er også opptatt av kunstens plass i prosjektet.

– Kunst er viktig i regjeringskvartalet, for uten kunst ville et spennende byggeprosjekt ha mistet en dimensjon. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med KORO og for at vi i fellesskap finner gode løsninger for kunsten, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Oppdrag til kunstnere. To av stedene hvor KORO vil invitere til konkurranse. T.v: Kafeen på vestsiden av A-blokken mot tidligere Deichmanske bibliotek, blir en ny sosial møteplass i Oslo sentrum som vil være tilgjengelig for alle. T.h: Det såkalte pyramiderommet befinner seg innenfor sikkerhetsslusene ved hovedinngangen til A-blokken, men det 40 meter høye rommet er synlig fra utsiden. Illustrasjon: Team Urbis / Statsbygg.

Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo i KORO understreker at dette er et kunstprosjekt av historiske dimensjoner:

– KOROs kunstfaglige team arbeider tett med byggherre, arkitekter, brukere og andre interessenter for å skape gode rom for kunsten i de nye byggene og i byrommene. Vi opplever at alle aktører har et sterkt engasjement for helheten i det store byggeprosjektet, og for kunstens tydelige plass i denne. Arbeidet med det nye regjeringskvartalet blir historisk som offentlig kunstprosjekt i Norge, og vil også bli det største KORO har gjennomført.