I løpet av 2029 skal det nye regjeringskvartalet stå klart. KORO er ansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektene. – Vår ambisjon er at kunsten, på samme måte som aktiviteten i regjeringskvartalet, skal være relevant for et bredt publikum, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier prosjektleder og kurator Elisabeth Byre. Illustrasjon: Statsbygg/ Team Urbis
Aktuelt

Vi er i gang!

KORO er ansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet, og er allerede godt i gang med arbeidet: En kunststrategi er laget, et kunstråd er opprettet og en intern arbeidsgruppe er nedsatt. Prosjektet er det mest omfattende i KOROs historie.

Det nye regjeringskvartalet vil bli viktig i kraft av både sin konstitusjonelle betydning og sin sentrale beliggenhet i hjertet av hovedstaden.

– Vår ambisjon er at kunsten, på samme måte som aktiviteten i regjeringskvartalet, skal være relevant for et bredt publikum, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier prosjektleder og kurator Elisabeth Byre.

Regjeringskvartalet vil bestå av flere bygg, gateløp, plasser og parker, og byggeprosjektet vil strekke seg over mange år. Her vil alle departementene utenom Forsvarsdepartementet samles. Prosjektet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029.

KORO har som en del av sitt forprosjekt utviklet en overordnet kunststrategi for prosjektet, samt gjennomgått kunsten i alle departementene. Dette danner grunnlaget for utarbeidelse av kunstplaner i det som blir det mest omfattende prosjektet i KOROs historie.

– Her vil det oppstå møter mellom kunst, arkitektur, demokrati og offentlighet som vi regner med vil vekke nysgjerrighet, interesse og engasjement både i fagmiljøene, i befolkningen og blant de mange tusen enkeltpersonene som vil være brukere av det nye regjeringskvartalet, sier KOROs direktør Svein Bjørkås.

Strategien formulerer noen overordnede prinsipper som skal ligge til grunn for de kuratoriske beslutningene i kunstprosjektet og være tydelig identifiserbare i kunstprosjektet sett under ett.

– Historiske linjer og eksisterende verk knyttes sammen med utvikling av nye produksjoner. Vi ønsker at kunsten i det nye regjeringskvartalet skal reflektere dagens mangfoldige samfunn og et kunstfelt i stadig endring, sier Byre.

For å ivareta relasjonen både til forvaltningen og byggeprosjektet er det opprettet et kunstråd. Kunstrådet er et rådgivende organ som skal gi innspill til KOROs ledelse når det gjelder utforming av kunststrategi, kunstplaner og overordnet ressursdisponering i prosjektet.

– Oppdragene som vil bli gitt kunstnere vil variere fra omfattende, tverrfaglige produksjoner til temporære prosjekter, åpne innsendinger og direkte innkjøp av verk. På samme måte som regjeringskvartalet representerer hele landet, skal kunsten og de samarbeidene vi inngår etterstrebe dette, sier Byre.

Gå til prosjektsiden for Nytt regjeringskvartal

Dette er kunstrådet

 • Departementsråd Kristin Berge, Kultur- og likestillingsdepartementet, kunstrådets leder
 • Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo, KORO
 • Magdalena Malm, ekstern kunstfaglig representant 
 • Prosjektansvarlig Elise Cosme da Silva Hoedemakers, KORO
 • Hanne Hammer Stien, ekstern kunstfaglig representant  
 • Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, Statsministerens kontor
 • Departementsråd Petter Skarheim, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Adm. direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg
 • Prosjektdirektør Jard Bringedal, Statsbygg
 • Arkitekt Gudmund Stokke, Team Urbis

Fakta om byggeprosjektet –
nytt regjeringskvartal

 • Prosjektets hovedhensikt er å gjenreise regjeringskvartalet på Hammersborg etter terrorhendelsen 22. juli 2011. Prosjektet skal omfatte kontorer til Statsministerens kontor, alle departementene (minus Forsvarsdepartementet) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Totalt består prosjektet av 5 nye bygninger, rehabilitering av 3 eksisterende bygg, felles kjeller, samt et betydelig uteareal med byrom, gater og en ny park.
 • Team Urbis er arkitektene, byggherre Statsbygg.
 • Prosjektet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029.
 • Første byggetrinn forventes å stå ferdig i 2025
 • Etter kongelig resolusjon av 1997, settes 0,5 – 1,5% av byggebudsjettet i statlige nybygg av til kunst, avhengig av byggets grad av offentlighet. Det er satt av 89 millioner kroner til kunstprosjektet for byggetrinn 1.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på kunst i offentlig rom! Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med de siste nyhetene fra KORO, informasjon om åpninger og arrangement, seminarer og ledige oppdrag.

*Påkrevde felt.

Hva vil du motta informasjon om?