Mute or unmute top video
Pause or play video

Konservatorene Susanne Kaun og Thomas Ragazzon Smestad fra NIKU har i høst jobbet blant veggene kunstneren Carl Nesjar en gang egenhendig sandblåste. Vi fikk være med dem på jobb blant kjemikalier og løsemidler. Se filmen over!

Tekniske problemer? Se filmen på Vimeo.

I hver eneste etasje i Høyblokka er det bygningsinteregrerte kunstverk, alle eksempler på godt samspill mellom arkitekt og kunstner. Flere av datidens mest profilerte norske kunstnere, slik som Kai Fjell og nevnte Carl Nesjar, men også yngre kunstnere som Inger Sitter, Tore Haaland og Odd Tandberg, var involvert. Sammen med Picasso fyller de Høyblokkas trapperom og inngangsparti.

Arbeidene markerte gjennombruddet for bruk av et abstrakt, nonfigurativt formspråk i offentlige utsmykkinger, med sandblåst naturbetong som materiale for store veggarbeider oppover i etasjenes trapperom, på søyler og gavler. Høyblokka skal i sin helhet restaureres.

Filmen er produsert for KORO av Thomas Nikolai Olsen, Ubestemt Form Entall © 2020