Victoria Terrasse, nordkvartalet i Utenriksdepartementet

Konferanserom 507 er Utenriksdepartementets store møterom og departementets "ansikt" ut i verden. Alle større samlinger, pressekonferanser m.m. holdes i dette lokalet.

Utenriksdepartementet, Victoria Terrasse. Fotograf: Statsbygg

Om prosjektet

Det ble avholdt en lukket konkurranse om utsmykkingen av rommet der kunsthåndverker Hanne Heuch gikk av med seieren. Kunstverket har tema som knytter seg til UDs arbeid – bildet dannes av små elementer i et rutemønster. Elementenes form gir assosiasjoner til omriss av land, stater og øyer, en slags abstrakt illustrasjon av den globale aktiviteten i UD. Kunstverket er utført i en lagdeling av fargede flater på treplater, og billedformer i sandblåst glass.

Møterom 376 ligger vakkert til i 3. etasje ut mot Haakon VII’s plass, og har to store malerier av Sverre Wyller, utført som et oppdrag. De har tittel «Juni» hvorav det ene antyder denne årstiden på jordens nordre halvkule, den andre på søndre halvkule. Bildene kan forstås som en poetisk hukommelse som refererer til klodens mangfold.

Møterommene til utenriks- og bistandsministeren har bilder integrert i/på vegg av billedkunstnerne Torbjørn Sørensen og Thomas Hestvold. Begge kunstnerne har dyrket det abstrakte formuttrykk, noe som i dette tilfellet åpner for en opplevelse av bildene uavhengig av tilskuernes kulturelle bakgrunn og kunstfaglige innsikt. Bildene representerer to forskjellige språklige kilder. Hestvold har arbeidet med assosiasjoner til natur. Billeduttrykket kan leses som en opplevelse av vann, sand, snø eller fjell. I Sørensens arbeider er stikkordet kultur. Verdens nasjoner har farger som knytter seg til deres kulturelle identitet. Våre ene; rødt, hvitt og blått, er ett eksempel, andre er klesdrakter (bunader), bykoloritter osv. Sørensen begrenser seg til bruk av fargestriper med enkel formreferanse i bildene. Ut fra denne modernistiske måten å behandle fargespråk på, lages meningsfulle assosiasjoner. Fargen og naturformen kan altså oppfattes som metaforer for kulturell gjenkjennelse, helt uavhengig av hvor i verden tilskueren kommer fra.

Det er gjort to innkjøp til venterom i foajeen i 1. etasje; to store fotografier fra serien «Empty Landscape» av Jim Bengston og et ovalt fat i keramikk av Sissel Hanum.

Kunstnerisk bearbeidelse av fargesetting i korridorer er utført av billedkunstner Laila Haugan som et samarbeidsprosjekt med bygningens arkitekt. Korridorene er viktige både som ferdselsårer i bygningen med behov for gjenkjennelse og identitet, og som oppholdssted for uformelle møter og samtaler.

Detaljer

Adresse

7. juni Plass 1.
0251 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstnere

Sidsel Hanum
Sverre Wyller
Jim Bengston
Thorbjørn Sørensen
Thomas Hestvold
Laila Haugan
Hanne Heuch

Ferdigstilt dato

19.09.2002

Prosjektansvarlig

Kristine S. Smeby

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Søren Ubisch
Harald Fenn

Arkitektkontor

4B Arkitekter AS

Mottakerinstans

Utenriksdepartementet

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk