Vardø politistasjon

Anna Sigmond Gudmundsdottirs (NO) Tredive Aar blant De Vilde henger i en trappeoppgang i politikammeret og sees av alle som jobber i bygget eller er på besøk. Utgangspunktet for collagen er eldre bilder fra skandinavisk kriminalhistorie.

Tredive Aar blandt De Vilde, av Anna Sigmond Gudmundsdottir. Fotograf: Tobias Nordvik

Om prosjektet

Anna Sigmond Gudmundsdottir arbeider hovedsakelig med tegning, maleri og store, romlige installasjoner. Collagen Tredive Aar blant De Vilde inngikk som en del av utstillingen ved samme navn på Kunstbanken i Hamar i 2012. I utstillingen fylte Gudmundsdottir et rom med bilder, tekstiler og tegninger som gjenga kaotiske og grenseløse speilbilder av en felles undergrunnshistorie. Kunstneren har blant annet hentet inspirasjon fra såkalte kriminalkrøniker. Fotografiene som er utgangspunktet for collagen er fra politiets fotoarkiv fra 1920-50-årene. Her er både åstedsbilder, rekonstruksjoner og annen dokumentasjon som er blitt brukt i etterforskning, rapportering og granskning i skandinavisk kriminalhistorie. Fotografiene er forstørret og delt diagonalt, og så satt sammen igjen til en fragmentert fortelling. Tanken med collagen er å lage en poetisk fortolkning av historiske hendelser og forfallet til datidens maktsymboler. Kunstneren var selv i politikammeret og tilpasset verket til veggen hvor det skulle henge.

Gudmundsdottir henter mye inspirasjon og materiale til sine arbeider fra oppslagsverk og historiske bøker. Hun har også tatt for seg leksikon, gamle lærebøker, illustrasjoner av kroppen og lignende. Kunstneren er mest kjent for sine grafittilignende veggmalerier med innslag av nitide og presise tusjtegninger.

Vardø politikammer ble i 2012 ombygget for å tilpasses etableringen av en felles enhet for utstedelse av politiattester, og det var i forbindelse med dette at kunstverket ble plassert her. Kontoret i Vadsø dekker nå denne tjenesten for Svalbard og Finnmark, og ned til Sogn og Fjordane. I tillegg behandler kontoret saker for personer i utlandet som har vært i Norge og søker politiattest.

Detaljer

Adresse

Strandgaten 44

Fylke

Finnmark og Troms

Kunstner

Anna Sigmond Gudmundsdottir

Ferdigstilt dato

31.12.2013

Prosjektansvarlig

Nora Ceciliedatter Nerdrum

Kurator

Karen Christine Tandberg
Elin Maria Olaussen

Byggherre

Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Kjell Stabækk

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjenglig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg