UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Realfagbygget

Henry Bardal sitt kraftfulle oljemåleri frå 1984 fyller ein heil vegg i auditoriet til Realfagbygget og skildrar Noreg i ei brytningstid mellom fiskeri- og oljesamfunnet.

Søndagsettermiddag, Ellen Rittun. Fotograf: KORO/Cathrine Wang

Om prosjektet

Det stramme og nøkterne Realfagbygget er teikna av arkitekt John Kristoffersen og husar studentar i matematikk og IT. Bygningen var ein av dei første som stod ferdig under utbygginga av Universitetet i Tromsø, og blei tatt i bruk i 1979.

I samband med utbygginga blei alle norske kunstnarar med nordnorsk tilknyting oppmoda om å melde si interesse for ein konkurranse om å utforme eit hovudkunstverk til det sentrale auditoriet i Realfagbygget. Etter ein lukka konkurranse var det til slutt Henry Bardal (1919–2000) som stod att som vinnar. Hans monumentale sju meter høge og seks meter breie oljemåleri stod ferdig i 1984, og er eit slåande blikkfang i auditoriet.

Måleriet skildrar Noreg i ei brytningstid mellom fiskeri- og oljesamfunnet. Då Bardal måla måleriet, var det stor leiteaktivitet på norsk sokkel i Norskehavet og i Barentshavet. I forgrunnen ser vi ein fiskar i ein robåt full av nyfiska fisk, og bak han vakar dei større fiskeskøytene. Heilt i bakkant ser vi ein oljerigg reise seg i eit veldig format. Kontrastane mellom det manuelle og det maskinelle verkar både uhyggelege og uhandterlege i Bardal si melankolske framstilling. Det er nærliggjande å tenke at kunstnaren også hadde ein politisk bodskap – ein bodskap som framleis blir debattert i Nord-Noreg og i resten av landet meir enn 30 år seinare.

I kantina finn vi eit anna kunstverk som set sitt preg på Realfagbygget. Kunsthandverkarane Kyrre Andersen og Liv Anne Lundberg fekk i oppgåve å utarbeide eit kunstverk til kantina som også omfatta ein plan for interiør, fargesetting og belysning. Ønsket var eit kunstverk som kunne understreke den spesielle utforminga av kantina; taket i kantina er trappa i auditoriet i etasjen over. Andersen og Lundberg utforma fire objekt: tre hengande og ein ståande skiljevegg. Taket blei kledd i ein koloritt beståande av striper i pastellar av grønt, rosa og gult og ein kraftfull blåfarge. I dag er kantina renovert, men dei hengande objekta, skiljeveggane og dei grøne, rosa, gule og blå platene i taket set framleis farge på rommet.

Detaljer

Adresse

Hansine Hansens veg 54 , Tromsø

Fylke

Kunstnere

Arne Kleng Dahle
Kjell Thorjussen
Anne Lise Bosrup
Kyrre Andersen
Liv Anne Lundberg
Helge Kvaleng
Lars Erik Karlsen
Dag Arnljot Rødsand
Gro Folkan
Henry Bardal
Ellinor Strøm
Ellen Rittun
Eevahenna Aalto
Åse Frogner
Willibald Storn
Oddvar Torsheim
Nina Malterud

Ferdigstilt dato

01.07.1989

Prosjektansvarlig

Egil Sinding-Larsen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Guttorm Guttormsgaard
John Olav Janson

Arkitektkontor

John Kristoffersen Arkitektkontor AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk