UiO, Livsvitenskapsbygget

Det nye bygget for livsvitenskap ved Universitet i Oslo blir Norges største forskning- og undervisningsbygg. Her skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. KORO er i gang med å utvikle kunstprosjekt for bygget.

UiO Livsvitenskapsbygget, Illustrasjon: Ratio arkitekter.
UiO Livsvitenskapsbygget, Illustrasjon: Ratio arkitekter.

Om prosjektet

I februar 2019 tok statsminister Erna Solberg det første spadetaket på Livsvitenskapstomta i Gaustadbekkdalen. Livsvitenskapsbygget på 66 700 m2 blir Norges største enkeltstående universitetsbygg, og hjem for et vitalt og tverrfaglig forskningsmiljø. Ved å samle kjemi, farmasi og livsvitenskap i et felles anlegg vil det skapes møteplasser for studenter, stipendiater, postdoktorer og forskere fra hele UiO og ansatte ved andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget blir et såkalt konseptbygg planlagt ut fra et konvergensprinsipp for utstrakt tverrfaglig samarbeid. Realfag og medisin vil stå i sentrum, og bygget skal tilrettelegge for denne nye tilnærmingen til forskning og undervisning.

Se hvilke kunstnere som er valgt ut til å jobbe videre med første del av prosjektet.

En grundig presentasjon av alle kunstnere og kunstverk vil foreligge med både tekst og foto når bygge – og kunstprosjektet står ferdig.

 

 

Detaljer

Adresse

Gaustadbekkdalen nord
0851 OSLO

Fylke

Oslo

Planlagt ferdigdato

31.12.2026

Prosjektansvarlig

Trond Hugo Haugen , KORO

Kurator

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg
Thomas Hestvold
Marte Danielsen Jølbo , 2019-2021

Byggherre

Hans Thomas Holm , Statsbygg

Tilgjengelighet

Offentlig

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

17.08.2018


Oppdragsbrev fra Statsbygg

25.01.2019


Innstilling kuratorer

Høst 2019


Kunstplan godkjent

2020


Midlertidig stopp replanlegging av byggeprosjektet

Høst 2021


Offentliggjøring av kunstnere

2022


Kunstverk i prosess

Mai 2023


Grunnsteinsnedleggelse

2025-2026


Montering av kunstverk ute og inne

2026


Planlagt åpning