UiO, Livsvitenskapsbygget

Det nye bygget for livsvitenskap ved Universitet i Oslo blir Norges største forskning- og undervisningsbygg. Her skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. KORO er i gang med å utvikle kunstprosjekt for bygget.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til UiO, Livs­vi­tens­kaps­byg­get

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • UiO Livsvitenskapsbygget, Illustrasjon: Ratio arkitekter.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

I februar 2019 tok statsminister Erna Solberg det første spadetaket på Livsvitenskapstomta i Gaustadbekkdalen. Livsvitenskapsbygget på 66 700 m2 blir Norges største enkeltstående universitetsbygg, og hjem for et vitalt og tverrfaglig forskningsmiljø. Ved å samle kjemi, farmasi og livsvitenskap i et felles anlegg vil det skapes møteplasser for studenter, stipendiater, postdoktorer og forskere fra hele UiO og ansatte ved andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget blir et såkalt konseptbygg planlagt ut fra et konvergensprinsipp for utstrakt tverrfaglig samarbeid. Realfag og medisin vil stå i sentrum, og bygget skal tilrettelegge for denne nye tilnærmingen til forskning og undervisning.

Kunstprosjektet ledes av KOROs kuratorteam Elin Olaussen, Karen Tandberg, Thomas Hestvold og Marte Danielsen Jølbo.

 

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Gaustadbekkdalen nord
0851 OSLO

Planlagt ferdigstilt

31.12.2024

Prosjektansvarlig
Kurator

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg
Thomas Hestvold
Marte Danielsen Jølbo, KORO

Mottakerrepresentant

Geir Ove Solheim, UiO

Arkitekt

Randi Mandt, Ratio arkitekter

Byggherre

Hans Thomas Holm, Statsbygg

Tilgjengelighet

Offentlig

Program

Kunst til statlige nybygg

Milepæler

Milepæler

  • 17.08.2018
    Oppdragsbrev fra Statsbygg

  • 25.01.2019
    Innstilling kuratorer

Del dette prosjektet