Slik skal Livsvitenskapsbygget og området fremstå når det er ferdig. Illustrasjon: Ratio arkitekter
Aktuelt

Disse skal lage kunst til LivsvitenskapsbyggetMed sine 97.500 kvadratmeter blir Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo landets største universitets- og sykehusbygg. Nå kan vi endelig avsløre hvilke kunstnere som er valgt ut til å jobbe videre med første del av prosjektet.

Nasjonale og utenlandske kunstnere ble invitert til to lukkede konkurranser. Fremfor å levere utkast til ferdige verk ble de oppfordret til å formidle idéer i tilknytning til oppdraget. Kunstnerne sto dermed friere til å velge ut steder for sitt prosjekt basert på arkitektenes tegninger. På bakgrunn av dette er syv valgt. Disse er Camille Henrot, Jess Johnson, Ann Lislegaard, Michael Dean, Jan Freuchen, Toril Johannessen og Lea Porsager. I tillegg er Ane Graff blitt invitert til et direkteoppdrag.

Kuratorer for prosjektet er Marte Danielsen Jølbo, Karen Christine Tandberg, Elin Maria Olaussen og Thomas Hestvold.

– Vi fikk inn mange gode utkast og på bakgrunn av dette har vi valgt ut syv kunstnere som skal jobbe med et eller flere verk i tilknytning til livsvitenskapstematikken. I samarbeid med arkitektene og landskapsarkitektene har vi funnet gode plasseringer for kunstverkene som vil kunne ses og oppleves i hele området. Vi ser fram til videre samarbeid og håper prosjektet vil vekke nysgjerrighet på tvers av landegrenser, sier kurator og prosjektansvarlig fra KORO, Marte Danielsen Jølbo.

– Universitetet i Oslo har stor forventning til kunstens medvirkning og plass i Livsvitenskapsbygget, og til KOROs kuratoriske arbeid. I et godt samspill vil arkitektur og kunst berike og understøtte konvergensprinsippet, som Livsvitenskapsbygget i sin helhet tar utgangspunkt i. Kunstnere på internasjonalt nivå skaper kunst av høy kvalitet som kan gi unike opplevelser i møte med internasjonalt, tverrfaglig forsknings og helsefaglig miljø. Vi gleder oss til å se mer av kunsten, uttaler Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo.

Detalj fra installasjonen States of Inflammation og Ane Graff på Universitetet i Oslo. Foto: Roderick Hietbrink og Ivar Kvaal

Ane Graff (f. 1974 i Bodø) arbeider og bor i Oslo. Graff er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Universitetet i Oslo. Hun jobber med skulptur og installasjon der hun kombinerer kunnskap fra kunst, filosofi og vitenskap i en undersøkelse av kropp og materialitet. I hennes arbeider forstås ikke mennesket som en atskilt enhet, men som sammenfiltret med, og påvirket av, den fysiske verden. Hun har deltatt på utstillinger ved blant annet Veneziabiennalen, KIASMA, New Museum, ICA Philadelphia, Tensta Konsthall og Henie Onstad Kunstsenter.

– Livsvitenskapsbygget er et inspirerende bygg å lage kunst til. Konvergenstanken som bygget formes i, er også viktig for meg i mitt kunstnerskap. Kunstprosjektet jeg utvikler er stedsspesifikt, og jeg gleder meg til å gå i dialog med de forskjellige fagmiljøene, spesielt innen medisin og biologi.

Ane Graff
Camille Henrot og detalj fra Distant Childhood. Foto: Jeremy Everett og kamel mennour

Camille Henrot (f. 1978 i Paris, Frankrike) bor og arbeider i Berlin og New York. Hun er utdannet ved École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris. Henrots praksis beveger seg mellom film, maleri, tegning, skulptur og installasjon. Hun henter inspirasjon fra litteratur, psykoanalyse, sosiale medier, kulturantropologi og hverdagslige objekter. Hennes kunstnerskap dreier seg rundt spørsmålene om hva det vil si å være både privat individ og et globalt subjekt i vår tid. Henrot har stilt ut på New Museum, New York, Schinkel Pavillon, Berlin, New Orleans Museum of Art og Tokyo Opera City Art Gallery, Japan.

Jess Johnson på atelieret og videostill fra Genetekker Archaic. Foto: Pictvre / Veronica Crockford- Pound

Jess Johnson (f. 1979 i Tauranga, New Zealand) jobber og bor i New York og New Zealand.  Hun er utdannet ved University of Canterbury på New Zealand. En sentral del ved Johnsons kunstnerskap er interessen for science- fiction, språk, teknologi og teorier rundt menneskets bevissthet. Johnson er kjent for å bygge opp komplekse fiksjonsverdener som kombinerer flere uttrykk og involverer samarbeidspartnere fra ulike felt. Hun har stilt ut blant annet ved Jack Hanley Gallery, Art Basel, Nanzuka Gallery, Museum for samtidskunst i Sydney og Auckland Art Gallery på New Zealand.

– Dette oppdraget kommer til å utvide grensene for min forestillingsverden, heve ideene mine og utvikle praksisen min til å inkludere nye medier. Da jeg besøkte stedet og møtte prosjektteamet, følte jeg en sterk tiltrekning til den arkitektoniske og pedagogiske visjonen som knytter seg til Livsvitenskapsbygget.

Jess Johnson
Lea Porsager og Gravitational Ripples  i Stockholm. Foto: Ocean Production og Richard Estay

Lea Porsager (f.1981 i Frederikssund, Danmark) bor og arbeider i København. Hun har sin utdannelse fra Royal Danish Academy of Fine Arts i København og Städelschule, Frankfurt am Main. Porsages kunstneriske praksis inkluderer flere medier som film, skulptur, fotografi og tekst. Hennes arbeider spenner mellom vitenskap, politikk, feminisme og esoterisme. Porsager har stilt ut på blant annet Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Moderna Museet, Stockholm, Henie Onstad Kunstsenter og Museum of Contemporary Art, Roskilde. Hun er PhD kandidat ved at Malmö Art Academy og Lund University.

Foto: Michael Dean 

Michael Dean (f. 1977 i Newcastle) bor og arbeider i London. Han er utdannet ved Goldsmiths, University of London. Deans arbeider begynner alltid med egne tekster. Tekstene abstraheres til skulpturer og installasjoner som undersøker språk, kropp og intimitet. Han er kjent for sin bruk av industrielle og hverdagslige materialer som betong, stål, mdf, hengelåser og bøker. Dean har deltatt på utstillinger på blant annet Tu Texto Aquí, Museo Tamayo i Mexico, BALTIC Centre for Contemporary Art, South London Gallery og Nasher Sculpture Center i Dallas. I 2017 var han nominert for Turner Prize.

– Jeg er stolt og beæret over arbeidet som juryen la i vurderingen av mitt utkast og tilliten jeg har blitt vist. For et utrolig privilegium og mulighet det er å ha mitt verk stående som en poetisk motsats til det grunnleggende som livsvitenskap studerer.

Michael Dean
Reclaiming Vision og Liquid Properties, installasjonsbilde fra OSL Contemporary. Foto: Toril Johannessen og OSL Contemporary

Toril Johannessen (f. 1978 i Trondheim) bor og jobber i Bergen. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Johannessen arbeider metodisk og med bredt spekter av visuelle uttrykk, som fotografi, informasjonsgrafikk og skulptur. I hennes kunstnerskap utforsker hun krysningspunktet mellom kunst og vitenskap og refererer ofte til vitenskapelig forskning eller vitenskapshistorie. Hun har hatt utstillinger ved blant annet Entrée, Hordaland Kunstsenter og Museet for Samtidskunst, Nasjonalmuseet. Verkene hennes har blitt vist i utstillinger ved blant annet Malmö Konstmuseum, LIAF – Lofoten International Art Festival, Plug in ICA i Winnipeg, Tallinn Art Hall, Istanbulbiennalen og Documenta 13.

– Å få lage et nytt verk til Universitet i Oslo er en ære og det gleder meg stort å skulle bidra med kunst til uteområdet ved det nye Livsvitenskapsbygget. Det er et oppdrag som kjennes meningsfullt på flere nivåer. Universitetet er en sentral samfunnsinstitusjon, og kunsten og arkitekturen som utgjør omgivelsene til UiO er viktige for å skape gode rom for den kunnskapssøkende, intellektuelle, kreativt skapende, utforskende og meningsbrytende aktiviteten som finner sted der.

Torill Johannessen
Ann Lislegaard og installasjonen Orakel, en animation som kan ses på Københavns Professionshøjskole. Foto: Anders Sune Berg  

Ann Lislegaard (f. 1962 i Tønsberg) bor og jobber i København og New York. Hun er kjent for sine 3D- filmanimasjoner og lydinstallasjoner.  Lislegaard henter mye inspirasjon fra science fiction og dets spekulative potensial rundt fortellingen om språk, kjønn og spørsmål rundt identitet.  Hun har stilt ut ved Raven Row, National Gallery of Denmark, Astrup Fearnley Museet og Kyoto Art Center. Hun har også deltatt på Veneziabiennalen, São Paulo Biennale og Biennale of Sydney.

– Det er fantastisk å være med å lage kunst inn i et helt nytt interdisiplinært bygg for vitenskap og utdannelse i Oslo. Livsvitenskapsbygget blir et sted der ny informasjon og teknologi kan skape ulike og uvante nettverk, forgreininger og forandringer som vil få en stor betydning av forståelsen av oss selv. Ved å binde fortiden og nåtiden sammen kan vi generere en bedre og mer ansvarlig fremtid.

Ann Lislegaard
Columna Transatlantica på Hågå og Jan Freuchen. Foto: Guri Dahl og Linn Pedersen

Jan Freuchen (f. 1979, Kristiansand) bor og arbeider i Kristiansand. Han har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen og Städelschule i Frankfurt am Main. Freuchen arbeider med skulptur, collage, publikasjoner og kuratoriske prosjekter. I sitt kunstnerskap undersøker han samtidens «demokratiske kaos», hvor tradisjonelle kategorier løses opp og settes sammen i nye ofte humoristiske konstellasjoner. Han har deltatt på utstillinger på blant annet osloBIENNALEN, Nasjonalgalleriet, Kunstnerens Hus og Billedhoggforeningen. I 2006 grunnla Freuchen kunstbokforlaget Lord Jim Publishing.

– Det er en glede å få lov til å utvikle et skulpturprosjekt for dette flotte nybygget! Livsvitenskapsbyggets ambisjon om å være et møtepunkt for ulike fagfelt med helse og miljøspørsmål i sentrum føles svært betimelig, og jeg håper at kunstprosjektene her kan bidra til en god ramme for byggets brukere.

Jan Freuchen