Marte Danielsen Jølbo

Kurator, kunstseksjonen
959 27 951

Kurator for flere av KOROs kunstprosjekter og prosjektleder for prosjektet ved Stavanger Universitetssjukehus (Nye SUS).

Marte Danielsen Jølbo har bakgrunn som kurator, skribent og redaktør. Hun har lenge jobbet i det selvorganiserte feltet, hvor hun var medstifter av Another Space – prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og av publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har vært kurator, redaktør og produsent for en rekke utstillinger, publikasjoner og kunstprosjekter i Norge og internasjonalt. Jølbo har en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.