Statens hus i Vadsø

Kjersti Andvig og Lars Laumanns samiske flagg i lysende neonfarger og Morten Torgersruds landskapsfotografier fra Barentsregionen tar utgangspunkt i ulike sider ved Finnmark og kontraster som preger kulturen og miljøet i regionen.

 

Om prosjektet

Statens hus i Vadsø huser statlige funksjoner som fylkesmannembetet, Skatteetaten og politiet. Store deler av Finnmarks bygningsmasse gikk tapt under den tyske tilbaketrekningen mot slutten av andre verdenskrig, og dette gjaldt også Amtmannsgården i Vadsø. Etter krigen ble Statens hus bygget opp igjen på tomten der denne bygningen en gang sto. Amtmannsgården er tegnet av arkitektene Berner & Evensen, og representerer en form- og materialbruk som er typisk for gjenreisingsarkitekturen i Finnmark. Bygget har nå blitt rehabilitert innvendig.

Arbeidet med valg av kunst har tatt utgangspunkt i Statens hus som offentlig organ i Finnmark, og skulle samtidig gjenspeile noe av mangfoldet området representerer. Det samiske ordet «Finnmárku» betyr «bebygd grenseby», og fylket grenser i nord mot Polhavet, i øst mot Barentshavet og Russland, i sør mot Finland og i vest mot Troms fylke.

Kjersti Andvig (NO) og Lars Laumanns (NO) The Samí Peoples Flag in Neon ble opprinnelig laget til en større utstilling som ble vist i Karasjok, som het Casino Karasjok. Utstillingen utforsket ideen om å starte et samisk kasino etter modell fra gamblinghus av dette slaget i USA. Både utstillingen og neonflagget retter søkelyset mot samenes begrensede selvråderett.

I serien A Neutral Flexible Structure tar Morten Torgersrud (NO) utgangspunkt i hvordan fotografiet både er stedbundet og stedløst på samme tid. Samtidig som fotografiet er tatt et sted, kan det – som penger eller en vare – både løsrives fra opprinnelsesstedet og settes inn i nye sammenhenger. Torgersrud har i flere år fotografert ulike landskap i Barentsregionen; fra byggefelt, arkitektur og byplaner til det ideologiske landskapet skapt av kulturelt bestemte forestillinger i eldre fotografier. Bildene i serien A Neutral Flexible Structure er skrevet ut på vanlig måte, men glasset han viser bildene bak – som vanligvis er noe man forsøker å minimere effekten av – er grått. Stedet bildet vises på reflekteres derfor i glasset, og man får en situasjon hvor stedet for avbildning og stedet for presentasjon overlapper hverandre.

Detaljer

Adresse

Idrettsvegen 28, 9800 Vadsø

Kunstnere

Morten Torgersrud
Lars Laumann
Kjersti Andvig

Ferdigstilt dato

01.04.2016

Prosjektansvarlig

Nora Ceciliedatter Nerdrum

Kurator

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg

Arkitektkontor

Berner & Evensen

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Delvis tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk