Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

Arne Ingvaldsens (NO) skulptur inntar en sentral plassering i uteområdet ved hovedinngangen til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på Majorstuen i Oslo. Skulpturen tar i bruk grøntområdet som også grenser inn til Politihøgskolen, Musikkhøgskolen og Menighetsfakultetet - og reflekteres i vindusflatene til de omkringliggende bygg.

 

Om prosjektet

Skulpturen Stifinner (2015) er laget spesielt for stedet og strekker seg over flere nivåer i landskapet. Kunstneren har hatt særlig fokus på verkets utforming og plassering i forhold til publikums bevegelsesmønstre. Opplevelsen av verket endrer seg etter hvor man befinner seg og hvordan man forflytter seg i landskapet. Formene løfter seg fra bakken i et strekk på over syv meter fra det laveste punktet til det øverste. Linjeføringene, holdt i henholdsvis varm og kald signalgul, interagerer seg imellom og trekker aktivt inn det omkringliggende rommet. Skulpturens buer kaster seg mot hverandre i en bevegelse som synes å utfordre tyngdeloven, men holdes likevel fast i et reelt balansepunkt der de møtes. Verket kontrasterer den omkringliggende arkitekturen, samtidig som elementene også spiller sammen med de grunnleggende geometriske formene i arkitekturen.

STAMIs bygning består av to deler, hvor den eldste er tegnet av Arnstein Arneberg i 1963. Instituttet arbeider blant annet med å kartlegge miljø- og helseforhold, vurdere faremomenter og foreslå forebyggende tiltak på arbeidsplasser. Instituttet har også en klinikk som utreder pasienter med arbeidsrelaterte sykdommer. Ingvaldsens skulptur henvender seg til de mer enn 100 ansatte og nærmere 4000 besøkende fra inn- og utland som hvert år deltar på kurs, konferanser og andre arrangementer. I tillegg vil ansatte fra omkringliggende institusjoner, samt folk som ferdes i området, ha glede av skulpturen. Med Stifinner har STAMI fått en definert møteplass foran sitt bygg og et markant løft til ankomstsonen.

Arne Ingvaldsen (NO) er født i 1947. Han er utdannet arkitekt fra NTH i Trondheim, og utdannet billedkunstner fra kunstakademiet i Warszawa, Institutt for form og farge NTH i Trondheim og Kunstakademiet i Bergen. Han har jobbet både som tegner og grafiker og spesielt de siste årtier med større stedsspesifikke rominstallasjoner.  Han har hatt separat- og gruppeutstillinger i både Norge og utland. Han bor og arbeider i Bergen.

Skulpturen er ett av ti kunstprosjekter under kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg (LES), tildelingsrunde 8.

Detaljer

Adresse

Gydas vei 8, 0363 Oslo

Kunstnere

Arne Ingvaldsen
Arne Heglum Ingvaldsen

Ferdigstilt dato

28.08.2015

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Jan Christensen
Yngvild Færøy
Gerd Elise Mørland , (fra 15. mai 2014)
Kari J. Brandtzæg , (til 15. mai 2014)

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk