«Relocating the past: ruins for the future»

Ahmad Ghossein (LB)

Trykkbølgen fra bomben som rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011 ødela alt på sin vei, også VGs avismonter i Akersgata. I to år sto monteren urørt med lesbare avissider fra den tragiske fredagen bak det krakelerte glasset. Da den skulle kasseres i 2013, satte kunstneren Ahmad Ghossein i gang en flytteaksjon for å bevare monteren.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til «Re­lo­ca­ting the past: ru­ins for the fu­tu­re»

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
  • Relocating the past: ruins for the future. Fotograf: Alette Schei Rørvik / KORO
  • Relocating the past: Ruins for the Future, Ahmad Ghossein. Fotograf: KORO
  • Relocating the past: Ruins for the Future, Ahmad Ghossein. Fotograf: KORO
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Bombeangrepet og massedrapene 22. juli  er det kraftigste angrepet mot Norge i fredstid. Bilbomben som detonerte i regjeringskvartalet påførte en rekke departementer store skader, og vindusruter i omkringliggende bygninger ble knust. Utenfor VG i Akersgata 55 ble avismonteren med dagens nyheter skadet av lufttrykket og glasset krakelert, men som en stille påminnelse om det som skjedde ble den stående urørt frem til 2013. Ahmad Ghossein gikk iblant forbi og så folk stå og kikke på monteren, hvor det som en gang var nyheter var blitt en del av historien; et siste bilde av samfunnet før katastrofen inntraff. Da han fikk vite at monteren skulle kasseres, undersøkte han mulighetene for å bevare den som et kunstverk. Tanken var at monteren står igjen som et avtrykk av selve bombeangrepet som så grunnleggende utfordret det nasjonale fellesskapet og selvbildet.

Ghossein laget først en film, «This is not the news of today», der folk på gata ble spurt om den ødelagte monteren burde bevares. Mange av de intervjuede ga uttrykk for at monteren er viktig for ettertidens forståelse av terrorangrepet.

Monteren ble flyttet til et busskur vis-à-vis VG-bygningen i 2013, der den fremdeles står i dag. Ghossein anser det som vesentlig å beholde monteren i nærheten av opprinnelsesstedet. Hvis den blir flyttet fra stedet der den sto under terrorangrepet, vil den ikke lenger på samme måte bære bud om de tragiske hendelsene som fant sted denne julidagen i 2011. For å omgå sikkerhetsreguleringer rundt regjeringskvartalet er den montert hengende to centimeter over bakken. Den endelige plasseringen av kunstverket vil ikke kunne klarlegges før den helhetlige planen for regjeringskvartalet foreligger.

Når en kunstner befatter seg med en særegen hendelse som angrepet på Norge den 22. juli 2011, er varsomhet, respekt og forståelse viktig. Med prosjektet Relocating the past: ruins for the future har Ahmad Ghossein fått oss til å bevare et fysisk spor, eller avtrykk, for ettertiden. Dette rå og autentiske objektet fanger historien, i et glimt, slik den faktisk utspilte seg.

Relatert innhold

Publikasjon

Publikasjon

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Regjeringskvartalet, Akersgata, Oslo

Kunstner
Ferdigstilt dato

27.06.2013

Produsent (URO)
Kurator

Kristine Jærn Pilgaard

Sivilingeniør

Haug og Holm-Bakke AS v/ Øistein Pettersen

Bygg

Olaf E. Eriksen AS v/Lars Dugbø

Stål

Østlandske Montasje v/Cato Nystuen

Arkitekt

Morten Løvseth

Produsert av

KORO (URO)

Fotograf - URO

Alette Schei Rørvik

Program

Kunst i uterom (URO)

Del dette prosjektet