Nye Stavanger Universitetssjukehus

KORO er ansvarlig for kunstprosjektene til det nye universitetssykehuset på Ullandhaug i Stavanger. Stavanger universitetssjukehus’ visjon bygger på verdiene respekt, trygghet og kvalitet, og KOROs ambisjon er at kunsten skal være med å forsterke følelsen av trygghet og omsorg på sykehuset.

Bjørn Bjarres skulptur er laget i steintypen anortositt, karakteristisk for kysten mellom Flekkefjord og Ogna. Steinhogger Martin Kuhn har ferdigstilt skulpturen, som veier rett under fire tonn. Fotograf: Frida Moberg, Helse Stavanger

Om prosjektet

I utarbeidelsen av planer for kunsten har man tatt utgangspunkt i sykehuset som «en trygg havn», et sted man kan søke ly. KORO håper at kunsten kan være en positiv distraksjon, vekke nysgjerrighet og en mulig samtaleåpner for pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset.

Kunsten kommer til å bli veldig synlig på det nye sykehuset. I størrelse varierer den fra store kunstprosjekter som spiller sammen med arkitekturen, som for eksempel takmalerier, kunst på glassvegger og store skulpturer, til mindre kunstverk som henger på vegg. Det vil være en blanding av kunst som sykehuset har i samlingen sin fra før og nyinnkjøpt samtidskunst. Plasseringen av kunsten er konsentrert rundt de stedene som folk oppholder seg – i ventesoner og på større samlingssteder.

11 kunstnere produserer nye verk spesifikt til sykehuset. Dette er store kunstprosjekter som ofte består av mange kunstverk som befinner seg på flere steder, ofte integrert med arkitekturen. Kunstnerne er:

 • ALBUM (Elise Storsveen og Eline Mugaas): kunst til alle personalrommene
 • Marit Victoria Wulff Andreassen: kunst til barneavdeling og barneakuttmottak
 • Cory Arcangel: kunst i hele 1.etasje i bygget for undervisning
 • Bjørn Bjarre: kunst til barneavdelingen 1.etasje og atrium
 • Inger Bruun: kunst til ringens 2.etasje
 • Per Dybvig: kunst til ringens 2.etasje
 • Ingrid Lønningdal: utendørs hovedgrep på torget
 • Herman Mbamba: kunst til atrium i bygget for undervisning
 • Torbjørn Rødland: kunst til ringens 2.etasje
 • Beathe C. Rønning: kunst til geriatrisk avdeling
 • Maiken Stene: kunst til ringens 2.etasje

Sykehuset har allerede en stor kunstsamling på rundt 1700 verk. Det er mest innrammet grafikk, men også malerier, kunsthåndverk og skulpturer.  Å løfte fram og bevare denne samlingen er en sentral del av kunstprosjektet. Ca. 250 verk skal tas med til Ullandhaug hvor de vil vises i nye sammenhenger gjennom tematiske presentasjoner, solopresentasjoner og i sammenheng med nyinnkjøpt samtidskunst. Det er også gjort en rekke nye innkjøp til de mange fellesarealene på sykehusets avdelinger og spesialrom som er godt egnet for kunst.

Byggeplasskamera

Les mer om kunsten på nye SUS

Detaljer

Adresse

Madlaveien 466, Stavanger

Fylke

Rogaland

Prosjektansvarlig

Pernille Skar Nordby

Prosjektdirektør

Kari Gro Johanson

Kuratorer

Marte Danielsen Jølbo
Elisabeth Byre
Jenny Kinge
Sofie B. Ringstad

Produsenter

Harald Fenn
Sofie B. Ringstad

Arkitekt

Nordic Office of Architecture / Aart Architects

Kunstnere

Ingrid Lønningdal
Margethe Aanestad
ALBUM (Elise Storsveen og Eline Mugaas)
Marit Victoria Wulff Andreassen
Cory Arcangel
Bjørn Bjarre
Inger Bruun
Ole Martin Lund Bø
Per Dybvig
Snøfrid Hunsbedt Eiene
Anette Gellein
Elisabeth Haarr
Mona Orstad Hansen
Solveig Landa
Herman Mbamba
Torbjørn Rødland
Beathe C. Rønning
Nuri Sakong
Maiken Stene
Ingrid Toogood
Sandra Vaka
Kenneth Varpe

Byggherre

​Helse Stavanger HF

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Milepæler

Januar 2018


Avtale inngått mellom KORO og Helse Stavanger om kunstoppdraget på Nye SUS


Kunstplan del 1 godkjent


Ingrid Lønningdal vinner konkurransen for kunstnerisk hovedgrep på torget

Desember 2022


Alle kontrakter for nyproduksjoner inngått

2023


Innkjøp av verk til samlingen

August 2024


Oppstart montering og installering av kunst