Lønningdals prosjekt «Rotasjoner» består blant annet av et stort, fargerikt takmaleri under hele den såkalte «Ringen» som omkranser det nye sykehusets sentrale torg. Her kan pasienter, pårørende og ansatte bevege seg tørrskodd under det som blir et av Stavangers største kunstverk. Foto av arbeidsmodell: Ingrid Lønningdal.
Aktuelt

Ingrid Lønningdal med stort prosjekt til nye Stavanger universitetssjukehus

Det er fint å se at det ligger en omsorg i verket. Det er vakkert, i menneskelig skala, og det lager gode rom. Forslaget jobber tett sammen med arkitekturen og løfter den, sier prosjektdirektør for nye SUS Kari Gro Johanson.

Ingrid Lønningdals prosjekt «Rotasjoner» består blant annet av et stort, fargerikt takmaleri og skulpturer på sykehusets sentrale torg. Lønningdal (f. 1981) var i konkurranse med tre andre kunstnere om et kunstprosjekt til den sentrale delen av det nye sykehuset, det såkalte «torget». Kunstnerens forslag er et omfattende kunstnerisk grep med både maleri og skulptur, og kommer til å ha stor innvirkning på hvordan det oppleves å besøke det nye sykehuset. Forslaget vil være både integrert i selve bygget og bestå av frittstående verker.

Fra kunstnerens arbeidsmodell: Fargene fra takmaleriet trekkes ned i søylene rundt hele Ringen. De samme fargene vil dukke opp i skulpturene ute på torget. Hvis det er mulig, får noen av dem varmekabler slik at de blir lune å sitte på i de kalde årstidene. Foto: Ingrid Lønningdal

– Vi er svært fornøyde med å kunne gi oppdraget til et så gjennomtenkt og sterkt kunstprosjekt. Målet var nettopp et kunstprosjekt som kunne gi identitet til det nye sykehuset. For oss har det vært viktig at kunsten forholder seg til menneskene som bruker sykehuset, og at kunsten skal være en positiv distraksjon, vekke nysgjerrighet og være en mulig samtaleåpner, sier leder for juryen, KOROs kurator Marte Danielsen Jølbo.

Skisser fra atelieret. Takmaleriene blir fargerike og går fra blått til gult og rødt. Gul formiddag, oransje morgen, blå kveld og rød ettermiddag. Formen som går igjen i maleriet og i skulpturene til torget er basert på Ringen som binder sykehusbyggene sammen. Foto: Ingrid Lønningdal

Det nye sykehuset er bygget opp rundt et sentralt torg. Gjennom sykehusområdet og over torget går det en kollektivakse mange av regionens innbyggere daglig vil kjøre gjennom med buss eller sykkel. Skal du til sykehuset, er det her du ankommer i taxi, buss eller på sykkel. «Ringen» har også en viktig funksjon på det nye sykehuset. Den kobler alle bygningene sammen i 2. og 3. etasje, og ligger som et overbygg rundt torget. Under den kan man ferdes tørrskodd.

Det sentrale torget får i tillegg til flere skulpturer en rekke funksjoner. Her ankommer man med buss, sykkel eller taxi om man skal til sykehuset, og mange av regionens innbyggere vil passere over torget med kollektivtransport hver dag. Foto av arbeidsmodell: Ingrid Lønningdal.

Kunstneren har tatt utgangspunkt i sykehusbyggene som et slags solur, og fargene i maleriet går fra blått til gult og rødt. Det naturlige lyset vil få fargene i tak og på søyler til å fremstå ulikt avhengig av når på døgnet eller året det er. Prosjektet tar utgangspunkt i en form hun har trukket ut fra selve bygningen, nemlig selve Ringens kurve. Kunstverket endrer seg etter hvor man er eller flytter seg, og deler opp større rom slik at de blir mer overskuelige. Fargene vil gjøre det lettere å kjenne seg igjen og navigere. Takmaleriet og gjenlys fra fargene bidrar til identitet til ulike steder og gi en slags intuitiv forståelse av hvor man befinner seg.

Skulpturer i innfarget og malt betong vil settes sammen av moduler basert på den samme formen som i takmaleriet. Lønningdal har jobbet med uendelige variasjoner i former og farger. Skulpturene kan bli peilemerker, møtepunkt, sittegrupper eller et sted for lek. Kanskje vil noen av dem varmes opp innenfra for å bli lune benker om vinteren. Alt dette skal avklares fremover.

Ingrid Lønningdal ser frem til å jobbe videre med kunstprosjektet i Stavanger. Foto: Porsgrunn Dagblad

Selv ser Ingrid Lønningdal frem til å tilbringe mye tid i Rogaland fremover:

– Jeg er overveldet og veldig glad for tilliten juryen har gitt meg med dette store oppdraget. Det kjennes betydningsfullt å bidra til at det nye sjukehuset skal bli til et godt sted for både pasienter, ansatte og besøkende. De fleste av oss har nok kjent på hvor viktig et velfungerende helsevesen er, ikke minst nå under den pågående pandemien, og prosjektet kommer med et stort ansvar. Kunstprosjektet jeg har utviklet er stedsspesifikt, og jeg ser fram til å jobbe videre med det i Stavanger, sier Ingrid Lønningdal.

Kunstprosjektet ved nye Stavanger universitetssjukehus

Kuratorer for kunstprosjektet er Marte Danielsen Jølbo, Elisabeth Byre og Jenny Kinge. Harald Fenn er produsent, og Elisabeth Tetens Jahn er prosjektansvarlig.

Juryen, bestående av representanter fra KORO, sykehuset, prosjektet og arkitektene bak bygget, inviterte opprinnelig fire kunstnere til en stor konkurranse om et større kunstnerisk grep for torget utendørs.

De fire som konkurrerte om oppdraget var Cassius Fadlabi, Ole Martin Lund Bø, Spencer Finch og Ingrid Lønningdal.

Det nye sykehuset skal ha 640 enerom med bad i et bygg på 105.000m2. Innflytting skjer i 2023/2024.

KORO er ansvarlig for kunstprosjektet på de nye sykehuset på oppdrag fra SUS2023.

Fra før er de lokale kunstnerne Inger Bruun, Maiken Stene, Thorbjørn Rødland og Per Dybvig invitert til å lage prosjekter innendørs i Ringens 2. etasje.