Nord universitet, Bodø

Besøkande til den nyopna sentraladministrasjonen til Nord universitet i Bodø vil oppleve foto- og videokunst av Per Christian Brown (NO). Med utgangspunkt i dei materielle eigenskapane til stein, jord og vatn koplar han saman vitskap og poesi, sansar og fantasi.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Nord uni­ver­si­tet, Bo­dø

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Composition in Orange and Black, The Magic Cave, Per Christian Brown.
 • Composition in Orange and Black, The Magic Cave, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • Composition in Orange and Black, The Ice Cave, Per Christian Brown.
 • Composition in Orange and Black, The Ice Cave, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • The Light Within, Per Christian Brown.
 • The Light Within, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • An Inner Light 3, Per Christian Brown.
 • An Inner Light 3, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • The Cave Series, Thrihnukagigur Volcano 3, Per Christian Brown.
 • The Cave Series, Thrihnukagigur Volcano 3, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • The Cave Series, Arnarker Cave 2, Per Christian Brown.
 • The Cave Series, Arnarker Cave 2, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • Alchemical Study 1, Per Christian Brown. Fotograf: Per Christian Brown
 • Tiergarten, Per Christian Brown. Fotograf: Per Christian Brown
 • Earth and Reveries of Repose, videostills, Per Christian Brown.
 • Earth and Reveries of Repose, videostill, Per Christian Brown. Fotograf: Werner Zellien
 • Nord universitet, Campus Bodø. Fotograf: Werner Zellien
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Nord universitet blei danna i januar 2016 etter at ein slo saman det som tidlegare var Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det nye universitetet har ni studiestader. No blir eit 2588 kvadratmeter stort nybygg opna på studiestaden i Bodø. Det skal primært huse sentraladministrasjonen til universitetet.

Kunstprosjektet for nybygget har resultert i innkjøp av åtte fotografi og eit videoarbeid av Per Christian Brown (f. 1976). Kunsten hans tek ofte utgangspunkt i forsking og vitskapshistorie. Dei innkjøpte verka rettar spesielt merksemda mot dei materielle eigenskapane til element som jord, stein, vatn – og mjølk, og det på ein måte som opnar dører frå det sanseleg konkrete til det uhandgripelege i draum og fantasi.

Videoarbeidet med tittelen «Earth and Reveries of Repose – Reveries of Material Interiority» er basert på den franske filosofen Gaston Bachelards avhandling frå 1948: «La terre et les rêveries du repos» («jorda og dagdraumane til kvila»). Ei forteljarstemme les på engelsk fragment frå Bachelards essay samstundes som filmen illustrerer og går i dialog med dei filosofiske spekulasjonane – til dømes rundt det at overflata til mjølk ser svart ut når ein studerer ho på nært hald.

Det 24 minutt lange videoarbeidet blir vist i sløyfe på ein veggmontert skjerm i garderobeområdet i underetasjen. Det er lett tilgjengeleg frå publikumsområdet i etasjen over, kor dei seks fotografia til Brown er plassert.

Fotografia viser vulkanske hòler på Island og abstrakte tablå av stein, mineral og flytande fargepigment fotografert i ulike glaskolbar. Arbeida har eit poetisk uttrykk samstundes som dei spelar på psykologiske fargeteoriar og fargesymbolikk.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Universitetsaleen 11, 8049 Bodø

Ferdigstilt dato

30.06.2017

Prosjektleder
Kurator

Ellen Sæthre-McGuirk, KORO
Joakim Borda-Pedreira, KORO

Mottakerrepresentant

Eva Skaaia, Nord universitet
Terje Almendingen, Nord universitet

Produksjonsutvalg

Torgeir Høiem, prosjektleder, Statsbygg
Lorents Utgård, arkitekt, Gnist Arkitekter AS

Arkitektkontor

Gnist Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Relatert innhold

Del dette prosjektet