Earth and Reveries of Repose – Reveries of Material Interiority

Per Christian Brown

 

Om

Videoen består av et opptak og en fortellerstemme/narrator som leser utdrag fra Gaston Bachelards essay «Jorden og drømmerier om hvile» fra 1948.

Detaljer

Datering

2015

Kunstner

Per Christian Brown

Kategori

Video

Teknikk og materiale

Video

Mål


Varighet: 24.3min

Reference

KORO.007079