NHH Norges Handelshøyskole

Historie vevd sammen med nåtid har preget både rehabiliteringsarbeidet og det nye kunstprosjektet til Norges Handelshøyskole i Bergen.

 

Om prosjektet

Den karakteristiske og velkjente hovedbygningen til Norges Handelshøyskole, det såkalte Uglereiret fra 1963, har gjennomgått en omfattende rehabilitering. Arkitektene har jobbet med å ivareta den originale arkitekturen fra 60-tallet og samtidig forene den med nye, moderne løsninger og materialer. En tilsvarende tankegang har vært gjennomgående i kunstprosjektet, som KORO har hatt ansvar for. Kurator Jenny Kinge bestemte seg tidlig for å inkludere et utvalg betydningsfulle verk fra skolens eksisterende og imponerende samling og sidestille dem med helt nye arbeider. Skolens tradisjoner og rike historie utgjorde bakteppet. Kunstprosjektet har fått tittelen Sammenvevinger på tvers av tid.

Ulike kunstverk fra skolens samling, fra Frida Hansens jugendvevnad, via Inger Sitters abstrakte og ekspressive veggmaleri, til Sissel Blystads store og integrerte gulvmosaikk er blitt løftet frem og forent med nye oppdragsverk av Tiril Hasselknippe og Kasper Bosmans og et innkjøpt papirarbeid av Eline McGeorge. Målet har helt fra starten vært å skape en forbindelse mellom skolens eldre kunstverk til de nye, og å veve de ulike tidene og uttrykkene som kunsten representerer inn i både arkitektur og interiør.  – Det er flere formale, materielle, tematiske og kunsthistoriske koblinger mellom kunstverkene. Mange av dem speiler også Handelshøyskolens historie, hvem som har gitt verkene i gave, og til hvilken anledning, sier Jenny Kinge.

Tiril Hasselknippe (f. 1984, Arendal) er interessert i hvilken effekt avgjørelser har i samfunnet, og i arbeidet med denne skulpturen har hun tatt for seg aksen tid – utvikling.  Hasselknippe er kjent for sine skulpturer, som gjennom store formater, skala og vekt reflekterer samtidens uro. Gjennom personlig utforskning og sosiopolitisk tenkning, skaper hun tankevekkende skulpturer som ser ut til å delta i deler av en post-apokalyptisk historie. De siste årene har hun stilt ut ved toneangivende museer, gallerier og institusjoner i USA, Tyskland, Norge, Frankrike og Sverige

Kasper Bosmans` (f.1990, Lommel, Belgia) praksis som kunstner er forankret i historisk research. Han samler materiale fra folkekunst, våpenskjold, kart, myter, alfabeter og symboler, og tar dette materialet videre i egne arbeider som består av skulptur, maleri og installasjon. I Bosmans’ arbeider forenes design, politikk, teknologi og folkekultur gjennom et abstrakt og figurativt formspråk. Han har en aktiv utstillingsvirksomhet ved sentrale institusjoner og gallerier i Europa og USA.

Eline McGeorge (f. 1970, Oslo)  jobber med collage, montasje og vev. Hun ser på kunsten og fiksjonen som en mulighet til å rekonfigurere og bidra til politisk tenkning. Hennes arbeider inneholder hybride figurer, blandinger mellom menneske, natur, dyr, arkitektur, maskin og fiktive karakterer. McGeorge har stilt ut ved anerkjente kunstinstitusjoner som Henie Onstad Kunstsenter og Nasjonalmuseet i Oslo og Pompidou senteret i Paris.

Rekuraterte verk av følgende kunstnere tilhører NHHs egen samling: 

Frida Hansen (1855-1931) utviklet og tok patent på veveteknikken «transparents», som vekslet mellom å ha vevde og uvevde partier, slik hennes arbeid fra NHH sin samling er eksempler på. Alf-Jørgen Aas (1915–1981) var en norsk maler som var opptatt av norsk folkelig fargetradisjon, spesielt billedtepper, og hans malerier preges av en sterk koloritt med dekorativ kraft. Den svenske skulptøren Palle Pernevi (1917-1997)  utviklet på 1960-tallet et abstrakt formspråk i materialer som sveiset jern og rustfritt stål. Arne Vinje Gunnerud (1930–2007) var en norsk billedhugger. Hans motiver er hentet fra sagn, eventyr, myter og folketro.  Inger Sitter (1930 – 2015) regnes som en av Norges første modernister som tok i bruk et abstrakt formspråk i sine malerier. Hennes veggmaleri ved Norges Handelshøyskole er ett av flere store, offentlige arbeider hun har utført i Norge. Anne Sæland (f. 1944, Oslo) arbeider med billedvev, broderi og applikasjon. Hun har lenge arbeidet med store, dekorative veggtekstiler i selskinn, et materiale hun oppdaget på 1980-tallet ,og som har en sterk evne til å reflektere lys.

 

 

Detaljer

Adresse

Helleveien 30, 5040 Bergen

Kunstnere

Eline McGeorge
Tiril Hasselknippe
Kasper Bosmans

Ferdigstilt dato

31.12.2021

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Jenny Kinge , KORO

Produsent

Cato Løland , KORO

Arkitekt

Solveig Amundsen , Origo Arkitektgruppe AS

Arkitektkontor

HENT AS v/Origo Arkitektgruppe AS

Prosjektleder

Erik Johansen , Statsbygg

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk