Minnesteder etter 22. juli

Jonas Dahlbergs forslag til minnested på Sørbråten i Hole gjenskaper den fysiske fornemmelsen av tap, og reflekterer slik såret som ble påført ofrene, de pårørende og hele nasjonen på Utøya sommeren 2011.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Min­nes­te­der et­ter 22. ju­li

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Memory Wound, Jonas Dahlberg. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Jonas Dahlberg. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Jonas Dahlberg. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Jonas Dahlberg. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
 • Memory Wound, Sørbråten minnested i perspektiv. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio.
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Den 21.06.2017 fikk KORO beskjed fra Kulturdepartementet om at kontrakten med Jonas Dahlberg om utforming av minnestedene etter 22. juli i Hole og Oslo skulle sies opp i sin helhet. Samtidig ble også KOROs oppdrag om gjennomføring av minnestedene avsluttet.

Bombeangrepet og massedrapet 22. juli 2011 er det kraftigste angrepet mot Norge i fredstid. Åtte mennesker døde i regjeringskvartalet og 69 på AUFs sommerleir på Utøya. Angrepet var rettet mot grunnleggende institusjoner og verdier i det norske samfunnet, og mot samfunnsengasjert ungdom. I tiden etterpå oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer, som blomsterhavet utenfor Oslo domkirke, og «Alteret», et uformelt minnested i Utvika i Hole kommune, der folk la ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde.

I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres offisielle minnesteder som hedret de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene: ett i Hole kommune, og ett midlertidig i regjeringskvartalet i påvente av et permanent minnested samme sted som skal åpnes når byggeprosjektet er ferdigstilt. Utvalget som er etablert for minnestedet består av en representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, en representant for AUF og en representant utnevnt av regjeringen, i tillegg til fagekspertisen.

I februar 2014 ble forslaget fra svenske Jonas Dahlberg utpekt som vinner av konkurransen for minnested, etter en internasjonal prekvalifisering og en lukket konkurranse. Dahlbergs forslag til minnested på Sørbråten er et fysisk kutt, et sår i naturen, som på en konkret og brutal måte reflekterer tapet av ungdommene som ble drept på Utøya. Navnene på de drepte er tenkt inngravert på en av steinveggene som åpnes gjennom «kuttet» i fjellet.

Minnestedene vil være åpne for ulike lesninger og tilnærminger, både for dagens publikum og fremtidige generasjoner.

Jonas Dahlberg mener minnestedet i regjeringskvartalet bør «være et sted for den vedvarende dialogen som er grunnlag for toleranse – nettopp det så mange av de som ble direkte påvirket av angrepene var så lidenskapelig opptatt av.»

Mens minnestedet i Hole med sin tilbaketrukne plassering kan bli et sted for ro og ettertanke, vil minnestedet i regjeringskvartalet være mer umiddelbart tilgjengelig. Med den sentrale plasseringen retter det seg mot et bredere publikum, og kan bli et sted for offentlige markeringer og seremonier.

Det er sterke følelser og meninger knyttet til minnestedene. Kontroverser knyttet til minnestedet på Hole gjorde at saken ble løftet opp fra forvaltningsnivå til politisk nivå.

For flere detaljer om prosessen, se Fakta: Minnesteder etter 22. juli.

Fakta

Fakta

Kunstner
Prosjektansvarlig
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Jørn Mortensen, leder av kunstutvalget for Minnesteder etter 22. juli
Per Gunnar Eeg-Tverrbakk

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Lisbeth Røyneland, representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
Tor-Inge Kristoffersen, representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene (representant for regjeringskvartalet)
Mari Aaby West, representant for AUF
Bente Erichsen, representant for regjeringen
Bjørne Grimsrud, representant for Statsbygg
Magne Magler Wiggen

Program

Kunst til andre offentlige bygg

Milepæler

Milepæler

 • 19.11.2012
  Oppstartsmøte kunstutvalg

 • Mars 2013
  Regjeringen Stoltenberg beslutter at det nasjonale minnestedet i Hole skal ligge på Sørbråten.

 • Vår 2013
  Kunstplan godkjent

 • 20.06.2013
  Utlysning åpen, internasjonal prekvalifisering

 • 10.10.2013
  Invitasjon lukket konkurranse

 • 23.02.2014
  Utstilling konkurransebidrag

 • 27.02.2014
  Kunngjøring av vinner: Jonas Dahlberg

 • 09.04.2014
  Informasjons- og dialogmøte i Hole

 • 10.06.2014
  Informasjonsmøte med Statsbygg i Hole

 • VÅR 2015
  Offentliggjøring av rapporten "Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune"

 • 05.04.2016
  Statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten vedtatt

 • 27.06.2016
  Naboene i Hole kommune tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole.

 • 08.09.2016
  Den norske regjering, ved regjeringsadvokaten, fremmer et forliksforslag til naboene. Forslaget innebærer en endring i utformingen av minnestedet på Sørbråten.

 • 14.09.2016
  Naboene, ved advokat Harald Stabell, avviser regjeringens forliksforslag.

 • 21.06.2017
  KORO fikk beskjed fra Kulturdepartementet om at kontrakten med Jonas Dahlberg om utforming av minnestedene etter 22. juli i Hole og Oslo skulle sies opp i sin helhet.

Relatert innhold

Del dette prosjektet