Lamo ungdomssenter

Både Bjørn Bjarre (NO) og Jon Benjamin Tallerås (NO) undersøker rom i arbeidene sine. Bjarres Solaris kan sees på som en reise innover, mens Tallerås’ Etyder utforsker byrommet.

Solaris (Fantasy Landscape no.5), av Bjørn Bjarre. Fotograf: Randi Thommesen

Om prosjektet

Lamo ungdomssenter ligger i naturskjønne omgivelser på en høyde med utsikt utover Sjøvegan og Sagfjorden i Troms. Barnevernsinstitusjonen tilhører Bufetat region nord, og gir et tilbud til ungdom og deres familier. Senteret består av tre avdelinger, to institusjonsavdelinger samt en familieavdeling. Institusjonen har gjennomgått en om- og utbygging for å tilpasse seg region nord sitt behov for institusjonsplasser, samt ønsket om moderne og praktiske hus tilrettelagt ansattes og ungdommenes behov.

Bjørn Bjarres serie Solaris og Jon Benjamin Tallerås’ serie Etyder ble innkjøpt og plassert i korridorene i avdelingen hvor ungdommene bor, i spisestuen og i stuen – fordi dette er de stedene der kunsten er mest tilgjengelig for brukerne av huset.

De tre bildene fra serien Solaris tar utgangspunkt i science fiction-romanen ved samme navn av Stanislaw Lem, som handler om kommunikasjon med utenomjordisk liv på en fjern planet. Planeten Solaris er dekket av et hav som viser seg å være en altomfattende sansende organisme. Bjarres serie fungerer ikke som direkte illustrasjoner av scener fra boken, men springer ut fra fantasi. Arbeidene som er valgt til Lamo undersøker blant annet forholdet mellom en litterær tekst, mentale bilder, forskjellige pop-kulturelle visualiseringer av det ukjente og usynlige fenomener i astronomi og kvantefysikk.

Der arbeidene til Bjørn Bjarre kan sees på som en reise innover og en undersøkelse av mentale landskap, undersøker Jon Benjamin Tallerås byrommet. Etyder er en serie med 12 fotografier hvor kunstneren bruker seg selv som hovedfigur for å undersøke det alternative og det utilgjengelige, smutthullene i det urbane byrommet. Han klatrer opp fasader via gesimser, takrenner og små, tilfeldige bygningsdetaljer. I et bilde henger kunstnerens kropp som en levende skulptur over et gjerde, i et annet klatrer han i en lyktestolpe. Å følge byens flyt og omdirigere denne har sine historiske forløpere i 1800-tallets flanører. Byens rom kan brytes opp og brukes på nye måter, og det er i disse mellomrommene Tallerås kiler seg inn. Kunstnerens utforskning av ikke-steder og avstengte områder av byen synliggjør de mange hullene og ubrukte områdene i byarkitekturen.

Detaljer

Adresse

Sjøvegan

Fylke

Kunstnere

Bjørn Bjarre
Jon Benjamin Tallerås

Ferdigstilt dato

01.05.2013

Prosjektansvarlig

Nora Ceciliedatter Nerdrum
Trude Schjelderup Iversen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg

Arkitektkontor

Arkitektkontoret Amundsen as

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for beboere og ansatte

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk