Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel er et høysikkerhetsfengsel for personer som ikke er norske statsborgere og er dømt til utvisning etter sonet straff. De innsatte representerer omkring 60 nasjonaliteter, og er migranter av ulike årsaker: flyktninger, arbeidsmigranter, EU-migranter og i noen tilfeller turister eller studenter.

Kongsvinger fengsel. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Arbeider av kunstnerne Matteo Rosa (IT/SE) og Kiyoshi Yamamoto (BR/JP) er valgt til fengselet, blant annet basert på et ønske om kunst som tematiserer migranterfaringen.

Italiensk-svenske Matteo Rosa har arbeidet med prosjektet Migrant i flere år. Serien, som består av håndbearbeidede sliketrykk, ble opprinnelig laget som et offentlig rom-prosjekt til den flerkulturelle bydelen Möllevången i Malmö.

Arbeidene utforsker migrantenes fortellinger fra et poetisk ståsted. Rosa har i lang tid samlet inn brev skrevet av migranter fra forskjellige land til sine venner og slektninger i hjemlandene. Brevene er fra ulike tidsepoker og er skrevet på mange ulike språk, og kunstneren har skannet og bearbeidet brevene, slik at de veves sammen til abstrakte motiver. Man kan se at det er skrift, men det er umulig å lese hva som står der. Slik fremstår verkene som en form for historiske manuskripter som har blitt skrapet, radert og brukt igjen. Serien Migrant knytter også an til tradisjonen med brevskriving som finnes i fengsler over hele verden, hvor brev ofte er den eneste tillatte måten å kommunisere med omverdenen.

Brasiliansk-japanske Kiyoshi Yamamoto utforsker maleriske konvensjoner spesielt knyttet til tekstilkunsten, og arbeidene hans er ofte medieoverskridende mellom vev, maleri og grafikk. Inspirasjonen er hentet både fra japanske grafikktradisjoner, brasiliansk kultur og Bauhaus-skolens modernistiske idealer. Han er særlig opptatt av jacquardveving, men arbeider også tredimensjonalt i form av installasjoner. De tre abstrakte silketrykkene av Yamamoto i Kongsvinger fengsel er rammet inn som et triptyk (tredelt motiv) og skaper både en visuell kontrast og en tematisk sammenheng til Rosas arbeider.

Detaljer

Adresse

Vardåsvegen 190, 2214 Kongsvinge

Fylke

Innlandet

Kunstnere

Matteo Rosa
Kiyoshi Yamamoto

Ferdigstilt dato

31.01.2017

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen

Kurator

Joakim Borda-Pedreira
Ellen Sæthre-McGuirk

Mottakerrepresentant

Kriminalomsorgens region nordøst

Arkitektkontor

Byggkompaniet AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk