Kompetanse Norge

Mennesker fra hele verden tar kurs og utdannelse i regi av Kompetanse Norge. Unni Gjertsen (NO) har hatt samtaler med syv av dem, og ut fra deres enkeltfortellinger laget en serie billed- og tekstkomposisjoner i silketrykk som henger i organisasjonens lokaler.

Global Grammar, Herdis (3), av Unni Gjertsen. Fotograf: Ole John Aandal

Om prosjektet

En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Etaten, som er underlagt Kunnskapsdepartementet, tilbyr voksenopplæring og norskkurs for fremmedspråklige og driver et utstrakt internasjonalt samarbeid. Gjertsens kunstverk henter inspirasjon fra etatens vidstrakte geografiske forgreninger.

Som innledning til prosjektet hadde kunstneren samtaler med mennesker fra Island, Eritrea, Vietnam, Kapp Verde, Polen, Norge og Sri Lanka, som alle har fått utdannelse gjennom Kompetanse Norge. Hun ba dem fortelle om stedene der de vokste opp, med vekt på det visuelle, på form og farge, håndverk og natur, og andre estetiske uttrykk de hadde et forhold til. Ut fra disse samtalene laget Gjertsen syv ulike trykk, ett for hvert av intervjuobjektene. Hvert trykk finnes i to eksemplarer og er plassert i ulike konstellasjoner i de to kontoretasjene. I tillegg har inngangspartiet fått to større collager i silketrykk, også de basert på samtalene.

Trykkene består av ulike mønstre og fargeflater, og korte tekster som er destillert ut fra intervjuene. Gjennom et oversetter- og tolkningsarbeid gjennomgår de enkeltes fortellinger en transformasjon til mønstre og farger, som igjen skaper nye nett av forbindelser. Hvilke minner fester seg, hvordan kan de formidles, hva har vi til felles på tross av våre ulikheter, og hvilke preferanser har vi i egenskap av vår biologi? Det er noen av de spørsmålene kunstneren har stilt seg underveis. Global Grammar kan tolkes som en språklig og billedlig gjenfortelling som bygger på ideen om gjenkjennelse som grunnlag for forståelse.

Teksten tar utgangspunkt i Marianne Heiers tekst om prosjektet. Les Marianne Heiers tekst.

Hør Unni Gjertsen fortelle om sitt kunstverk til Kompetanse Norge:

Unni Gjertsen (f. 1966) bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har hatt soloutstillinger i bl.a. 0047 i Oslo (2012), Konsthall C i Stockholm (2005), Baltic Sea Cultural Centre i Gdansk (2007) og Shanti Road I i Bangalore (2011), og har deltatt i kollektivutstillinger bl.a. ved MuHKA i Antwerpen, Malmö konstmuseum, Norrköpings Art Museum, Henie Onstad Kunstsenter og Sørlandets Kunstmuseum. Filmene hennes har vært vist bl.a. ved Malmö Konsthall og Künstlerhaus Bethanien.

Global Grammar er et av ni kunstprosjekter realisert i 7. tildelingsrunde under kunstordningen for statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg.

Detaljer

Adresse

Karl Johans gate 7

Fylke

Oslo

Kunstner

Unni Gjertsen

Ferdigstilt dato

19.12.2012

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Marianne Heier
Merete Røstad
Ole John Aandal

Byggherre

AS Stormgård

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg