Jæren tingrett

Ole Martin Lund Bøs vegginstallasjon til Jæren tingrett skaper et spill mellom ulike bygningsmaterialer som både speiler og former miljøet de inngår i.

Uten tittel, Ole Martin Lund Bø. Fotograf: Ole Martin Lund Bø

Om prosjektet

I 2006 ble Sandnes og Jæren tingrett slått sammen til ett embete, Jæren tingrett, med lokalisering i Sandnes. Tingretten er førsteinstansdomstol for kommunene Hå, Time, Klepp, Sandnes, Gjesdal og Forsand.

Ole Martin Lund Bøs kunstprosjekt for tingretten er en vegginstallasjon av fotografier og foliert glass, montert i ett sammenhengende visuelt grep på fondveggen i inngangspartiet i første etasje. Kunstneren har tatt utgangspunkt i tingrettens rolle i samfunnet, som utøvende maktinstans som speiler det samfunnet den opererer i. I tillegg har han vært opptatt av de konkrete materialenes rolle i arkitekturens funksjon som representasjonsredskap og symbolbygger.

Glasset over fotografiene og de folierte, ensfargede flatene skaper speileffekter av de fysiske omgivelsene rundt tingretten. To av fotografiene viser en speiling av en bygningsplass, der trematerialer gir inntrykk av en pågående byggeprosess. To andre fotografier viser interiører, og de to siste viser speilbilder av natur og trær. Også gjennom formspråk og fargebruk går verket i dialog med arkitekturen.

Ole Martin Lund Bø (f. 1973) er utdannet ved Vestlandets kunstakademi. Han jobber primært med skulptur, maleri og fotografi. Han har hatt utstillinger ved blant annet Galleri Opdahl i Berlin, Denny Gallery i New York, Kunstnerforbundet, Astrup Fearnley Museet i Oslo og Bergen Kunsthall, og er innkjøpt av von Oppenheim Collection i Frankfurt, Bergen Kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum, Telenor, Statoil, BI og Norsk kulturråd.

Detaljer

Adresse

Olav Vs plass 1, 4306 Sandnes

Fylke

Rogaland

Kunstner

Ole Martin Lund Bø

Ferdigstilt dato

05.03.2009

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Anders Tomren
Annette Kierulf
Katrine Giæver

Arkitektkontor

Signatur Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk