Halden fengsel

Halden fengsel, som åpnet i 2010, har fått stor internasjonal oppmerksomhet som «verdens mest humane fengsel», og kunstsatsingen i fengselet er ambisiøs. De elleve ulike kunstprosjektene ønsker ikke å belære eller moralisere, men å ta de innsatte på alvor.


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Hal­den feng­sel

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Prisoner, av Dolk. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Police Line, av Dolk. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Stripes, av Dolk. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Før eller siden, Astrid Nondal. Fotograf: Astrid Nondal
 • Før eller siden, Astrid Nondal. Fotograf: Anders Johansson
 • Lyst fjell, Astrid Nondal. Fotograf: Astrid Nondal
 • Lyst fjell, Astrid Nondal. Fotograf: Anders Johansson
 • Livsutviklingshagen, av Kenneth Balfelt. Fotograf: Marte Aas
 • Livsutviklingshagen, av Kenneth Balfelt. Fotograf: Marte Aas
 • Boksen gård, av Øyvind Grønlie. Fotograf: Øyvind Grønlie
 • Myriade, av Astrid Krogh. Fotograf: Trond Isaksen
 • Myriade, av Astrid Krogh. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Sommerfuglen flyr gjennom tinningene og inn i hodet, av Margareta Bergman. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Fire dikt, av Alexander Grüner. Fotograf: Trond Isaksen
 • Fire dikt, av Alexander Grüner. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Skyggebilde 4, av Irene Nordli. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Images from the inside. Why do I draw?, av Lotte Konow Lund. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Kopp, av Unn Kristin Laberg. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • Halden fengsel. Fotograf: Statsbygg
 • Månelyst 2, av Irene Nordli. Fotograf: Trond Isaksen
 • Om tilgivelse, av Gerd Tinglum. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • The Low Down, av Jeremy Welsh. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
 • The Lowdown, av Jon Arne Mogstad. Fotograf: Øystein Thorvaldsen
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Halden fengsel

Om prosjektet

«Straff som virker. Endring som varer» er et motto for Halden fengsel. Fengselet, som huser 252 innsatte, de fleste med en langtidsdom, er tegnet av hml arkitektur as i Bergen og Erik Møller Arkitekter i København. Landskapet innenfor murene er bearbeidet av landskapsarkitekter fra Asplan Viak. De mange lave bygningene rommer boenheter, verksteder og familiehus, og ligger spredt i et stort naturområde med små skogholt og bergknauser innimellom. Også luftegårdene ligger ute i grøntområder hvor man kan følge årstidenes gang. Med utgangspunkt i at frihetsberøvelse i seg selv er straffen, er det lagt til rette for en hverdag for de innsatte som kan forberede dem på livet utenfor murene.

Kenneth Balfelts Livsudviklingshagen er det mest omfattende kunstprosjektet i fengselet. Balfelt har gjennom flere år samarbeidet med de innsatte og ansatte om å utvikle en sansehage. Hagen skal være et godt sted å oppholde seg og jobbe i, og også være et sted for fengselets egne aktiviteter med de innsatte, blant annet diverse ideverksted. De innsatte har vært med hele veien, fra å utarbeide konseptet til å designe, bygge og dyrke frem hagen. Kunstneren presenterer prosjektet på sin hjemmeside.

Gatekunstneren Dolk står bak veggmalerier i tre av fengselets fem luftegårder. Ett av dem har tittelen Prisoner, og viser en gigantisk fange i ferd med å kaste fangekula over muren som om han var en kulestøter. Verket signaliserer til de innsatte at det er greit å ha forbudte tanker og å drømme om flukt. På denne måten kan kunsten bli en slags ventil for oppdemmet frustrasjon.

Astrid Krogh har laget lysinstallasjonen Myriade til fengselets livssynsnøytrale seremonirom, der de som ønsker det kan trekke seg tilbake i bønn eller stille kontemplasjon. Gjennom en perforert trevegg strømmer det ut lys som skifter i fargetoner og intensitet, og minner om en stjernehimmel.

De andre prosjektene er ved Margareta Bergman, Alexander Grüner, Unn Kristin Laberg, Lotte Konow Lund, Irene Nordli, Gerd Tinglum, Jeremy Welsh & Jon Arne Mogstad. Øyvind Grønlies verkstedsprosjekt Boksen gård med innsatte ble gjennomført som planlagt, men ikke satt i produksjon. Les kunstnerens rapport om prosjektet.

Det har vært lagt vekt på å velge kunstnere og kunstuttrykk som kan bidra til nye opplevelser og erkjennelser på flere plan uten å være for påtrengende eller påståelige. Mens noen av verkene har sterke sanselige og intuitive kvaliteter, er andre mer idébaserte og assosiasjonsskapende.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

Justisveien 10, 1788 Halden

Ferdigstilt dato

18.06.2014

Prosjektansvarlig
Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Hilde Hauan Johnsen
Marte Aas

Arkitektkontor

hlm arkitektur AS
Erik Møller Arkitekter

Byggherre

Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Robert Braathen, Wayback (http://wayback.no/)

Mottakerinstans

Kriminalomsorgen region øst

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for ansatte og innsatte

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Relatert innhold

Milepæler

Milepæler

Halden fengsel

Milepæler

 • 22.03.2006
  Oppdragsbrev fra Statsbygg

 • 27.07.2006
  Kunstkonsulenter valgt

 • 02.10.2006
  Oppstart kunstutvalg

 • 05.09.2007
  Kunstplan vedtatt

 • 18.06.2014
  Ferdigstillt

Del dette prosjektet