Halden fengsel

Halden fengsel, som åpnet i 2010, har fått stor internasjonal oppmerksomhet som «verdens mest humane fengsel», og kunstsatsingen i fengselet er ambisiøs. De elleve ulike kunstprosjektene ønsker ikke å belære eller moralisere, men å ta de innsatte på alvor.

The Lowdown, av Jon Arne Mogstad. Fotograf: Øystein Thorvaldsen

Om prosjektet

«Straff som virker. Endring som varer» er et motto for Halden fengsel. Fengselet, som huser 252 innsatte, de fleste med en langtidsdom, er tegnet av hml arkitektur as i Bergen og Erik Møller Arkitekter i København. Landskapet innenfor murene er bearbeidet av landskapsarkitekter fra Asplan Viak. De mange lave bygningene rommer boenheter, verksteder og familiehus, og ligger spredt i et stort naturområde med små skogholt og bergknauser innimellom. Også luftegårdene ligger ute i grøntområder hvor man kan følge årstidenes gang. Med utgangspunkt i at frihetsberøvelse i seg selv er straffen, er det lagt til rette for en hverdag for de innsatte som kan forberede dem på livet utenfor murene.

Kenneth Balfelts Livsudviklingshagen er det mest omfattende kunstprosjektet i fengselet. Balfelt har gjennom flere år samarbeidet med de innsatte og ansatte om å utvikle en sansehage. Hagen skal være et godt sted å oppholde seg og jobbe i, og også være et sted for fengselets egne aktiviteter med de innsatte, blant annet diverse ideverksted. De innsatte har vært med hele veien, fra å utarbeide konseptet til å designe, bygge og dyrke frem hagen. Kunstneren presenterer prosjektet på sin hjemmeside.

Gatekunstneren Dolk står bak veggmalerier i tre av fengselets fem luftegårder. Ett av dem har tittelen Prisoner, og viser en gigantisk fange i ferd med å kaste fangekula over muren som om han var en kulestøter. Verket signaliserer til de innsatte at det er greit å ha forbudte tanker og å drømme om flukt. På denne måten kan kunsten bli en slags ventil for oppdemmet frustrasjon.

Astrid Krogh har laget lysinstallasjonen Myriade til fengselets livssynsnøytrale seremonirom, der de som ønsker det kan trekke seg tilbake i bønn eller stille kontemplasjon. Gjennom en perforert trevegg strømmer det ut lys som skifter i fargetoner og intensitet, og minner om en stjernehimmel.

De andre prosjektene er ved Margareta Bergman, Alexander Grüner, Unn Kristin Laberg, Lotte Konow Lund, Irene Nordli, Gerd Tinglum, Jeremy Welsh & Jon Arne Mogstad. Øyvind Grønlies verkstedsprosjekt Boksen gård med innsatte ble gjennomført som planlagt, men ikke satt i produksjon. Les kunstnerens rapport om prosjektet.

Det har vært lagt vekt på å velge kunstnere og kunstuttrykk som kan bidra til nye opplevelser og erkjennelser på flere plan uten å være for påtrengende eller påståelige. Mens noen av verkene har sterke sanselige og intuitive kvaliteter, er andre mer idébaserte og assosiasjonsskapende.

Detaljer

Adresse

Justisveien 10, 1788 Halden

Fylke

Kunstnere

Jeremy Welsh
Jon Arne Mogstad
Astrid Krogh
Irene Nordli
DOLK
Lotte Konow Lund
Øyvind Grønlie
Alexander Grüner
Unn Kristin Laberg
Gerd M. Tinglum
Margareta Bergman
Kenneth A. Balfelt
Astrid Nondal

Ferdigstilt dato

18.06.2014

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Hilde Hauan Johnsen
Marte Aas

Arkitektkontor

hlm arkitektur AS
Erik Møller Arkitekter

Byggherre

Statsbygg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Robert Braathen , Wayback (http://wayback.no/)

Mottakerinstans

Kriminalomsorgen region øst

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for ansatte og innsatte

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk

Milepæler

22.03.2006


Oppdragsbrev fra Statsbygg

27.07.2006


Kunstkonsulenter valgt

02.10.2006


Oppstart kunstutvalg

05.09.2007


Kunstplan vedtatt

18.06.2014


Ferdigstillt