Evenes flystasjon

Teknologi, natur og historie settes i forbindelse med fantasien i de nye kunstverkene til Evenes.

Oversikt. Toril Johannessen. Fotograf: Vegard Kleven

Om prosjektet

Evenes Kampflybase i Nordland ble etablert i 1979, og har gjennomgått en storstilt ombygging. Flybasens oppgave er å produsere, levere og understøtte maritime luft- og overvåkningsoperasjoner, og være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene.

Evenes ligger i et lavereliggende og småkupert område, med rikt dyre- og planteliv. Ikke langt fra flyplassen finnes høye fjellpartier, og Harstad og Narvik er de nærmeste byene. Nært flystasjonen ligger Kjerkvatne og Nautå naturreservat med sine vernede våtmarksområder. Stedet har en sterk markasamisk tilknytning, med bosetninger som kan spores helt tilbake til 800-tallet.

Kunstverkene som er laget spesielt for på Evenes Kampflybase er selvstendige ytringer. Samtidig er de plassert i sosiale soner innenfor en særegen kontekst, der refleksjoner rundt makt, overvåking, naturinngrep og grenser er presserende. Militærbasen er tuftet på funksjonalitet og orden, men er likefullt sammensatt av et mylder av ulike personligheter, relasjoner og forestillinger.

I kunstverkene blir det tette sjiktet mellom basens aktiviteter og den sivile sfæren utenfor porøs. Teknologi, natur og historie settes i forbindelse med fantasien, i et forsøk på å sirkle inn et felles formål. Militærbasen er en strengt regulert sone og utilgjengelig for allmennheten. Kunsten vil med andre ord være en del av hverdagen til vernepliktige, tilsatte og andre som i kraft av sine stillinger besøker basen. Kuratorene har ønsket at kunsten skal plasseres i de mest aktive fellesområdene, som i messa, baren og i velferdsbygget Niingen.

I amfitrappa i foajeen på Niingen henger fargerike malerier og skulpturerte linjer av gestikulerende hender på betongveggen. I Ida M. Følling og Markus Li Stensruds kunstverk DOMESTISISME (Medaljong) trekkes den kaotiske sivile sfæren inn militærbasens rigide struktur.

På fondveggen i den åpne andreetasjen er tre av Hans Ragnar Mathisens kart over Sápmi og Nordkalotten montert. Med sine samiske stedsnavn og fravær av nasjonalgrenser danner verkene Sápmi, Romssafylka, Davviálbmogat (Indigenous people of the Arctic) et annet bilde av regionen enn det offisielle norske.

I messa har Toril Johannessen produsert en serie silketrykkede kart der informasjon om natur, sivile og militære forhold sammenstilles. Med det elastiske begrepet «nordområdene» som fellesnevner gir verkene oss språklige, biologiske og geopolitiske øyeblikksbilder under titlene JEG!, VI!, Stedsnavn på folkemunne med tilknytning til militær aktivitet, Stedfesting av Nordområdene, Sensorforbudsområder & Artsobservasjoner, Synsfelt & menneskeskapte skyer.

I etasjen under finner vi baren og Ånond Verstos to veggmonterte verk Paradokspilene, hvor den arkaiske våpenteknologien pil og bue utstyres med absurde utvidelser og intrikate ornamenter. Et annet verk av Versto finnes utendørs, på naturtomten bak velferdsbygget Niingen. Her står skulpturgruppen Bakke til luft, der grovt tilhogde steiner danner en åpen sirkel rundt en bålplass. Mellom og oppå steinene finnes også benker, bronse- og steinskulpturer, og en vedfyrt pizzaovn i gyllen messing. Høsten 2023 var Versto gjest i KOROs podkast VerkSted, der han snakket om arbeidene til Evenes. Episoden finner du her.

Øverst i to av forlegningene, med panoramisk utsikt over det vernede våtmarksområdet henger malerier fra Mari Slaattelids serie Lanterne. I maleriene brytes et flytende, horisontalt landskap opp av en teknisk, vertikal konstruksjon, og speiler basens egen plassering og aktivitet.

 

Detaljer

Adresse

Evenes flystasjon, 8536 Evenes

Fylke

Nordland

Kunstnere

Ånond Versto
Toril Johannessen
Ida Følling Madsen
Markus Lie Stensrud
Mari Slaattelid
Hans Ragnar Mathisen

Ferdigstilt dato

31.10.2023

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland , KORO
Stine Arnet Høyem , til desember 2019

Kurator

Linn Pedersen
Jan Freuchen

Byggherre

Forsvarsbygg

Aritekt

Nordic Office of Architecture

¨
Varighet

Permanent

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk