LES-komiteen ved Camilla Løw, Anna Katharina Haukeland og Robert Johansson. Foto: Jan Khür
Aktuelt

– Inspirerende å jobbe med et mangfoldig publikum

Camilla Løw og Robert Johansson har sammen med Anna Katharina Haukeland fra KORO kuratert kunstprosjekter til statlige leiebygg og eldre statsbygg over hele landet. De forteller om sine erfaringer her.  

Gjennom LES-ordningen kan statlige virksomheter som holder til i leiebygg eller i eldre statsbygg søke om kunst fra KORO. Søknadene behandles av prosjektleder Anna Katharina Haukeland fra KORO og to eksterne kuratorer. I perioden 2021-2022 har de eksterne kuratorene vært Camila Løw, Robert Johansson (2022) og Eli Skatvedt (2021). De har sørget for at 20 arbeidsplasser har fått kunst.

– Virksomhetene som har fått tildelt kunstprosjekter befinner seg over hele landet og er både små og store institusjoner. Eksempler kan være høyskoler, NAV-kontor, ambassaden i Athen og en satelittstasjon på Svalbard. Det er stor variasjon i både type virksomhet og geografisk beliggenhet. Når det er bestemt hvilke bygg som skal få kunst, begynner en prosess med å kuratere kunstprosjekter til de ulike stedene, forteller Haukeland.

Nå søker KORO to nye kuratorer som kan jobbe med LES-prosjekter i 2 år.

– Å være kurator for LES-ordningen gir mulighet for å bli kjent med offentlig rom og hvilke rammer det legger for kunsten. Du blir også kjent med hvordan KORO fungerer som institusjon. Det kan være første møte med oss, men forhåpentlig ikke det siste. Du får mye relevant erfaring med å tenke rundt muligheter og utfordringer i offentlige rom. Vi jobber i team, og mange kan oppleve det som både støttende og motiverende å jobbe på denne måten. Du får anledning til å bli kjent med nye kunstnerskap og å bli bedre kjent med etablerte kunstnere og kunstnere du allerede kjenner.

For mange er kunst i offentlig rom deres første møte med kunst. Så det er en unik mulighet til å kuratere kunst for et mangfoldig publikum.

Camilla Løw

Et bredt publikum

Ordningen har 6 millioner kroner og kuratorene jobber både med innkjøp av allerede eksisterende kunst og med produksjon av nye kunstprosjekter. Noen prosjekter er enklere mens andre er lengre prosesser. Derfor lyses midler ut kun annethvert år for å gi faggruppen tid til å arbeide med prosjektene.

Camilla Løw og Robert Johansson synes noen av det som har vært inspirerende med jobben er å treffe et publikum som kanskje ikke kjenner kunsten så godt;

-I offentlig rom når kunsten ut til et bredere publikum enn det du får i en galleri-setting. Som kurator får du anledning til å jobbe mer med konteksten. For mange er kunst i offentlig rom deres første møte med kunst. Så det er en unik mulighet til å kuratere kunst for et mangfoldig publikum. Du må tenke litt annerledes. Kunsten må tilpasses de sammenhengene den inngår i, forteller Løw.

André Tehranis kunstverk HEX#83603C > #»2EBF91 på Svalbard. Fotograf: Trond Sandmo

Johansson stemmer i:

-Du kommer inn i mange ulike rom og rammer for kunst. Det er både spennende og utfordrende. Du må tenke på stedet og kunsten skal gå i dialog med mange ulike typer virksomheter, som barnevernet, nav eller tinghus.

Teamwork

Det at det er mange forskjellige typer steder, bygg og virksomheter som skal få kunst, opplever begge som spennende.

-Som kurator i disse prosjektene får du møte mange ulike mennesker og steder, og det er veldig inspirerende. Du reiser til steder over hele landet som du kanskje ikke hadde reist til ellers og får tilgang til mange ulike plasser. Det gir ny kunnskap og nye erfaringer, forteller Løw.

Dette er virksomheter som selv søker om kunst, så det er veldig givende å jobbe med dem. Vi får god mottagelse når vi kommer med kunsten.

Robert Johansson

 Arbeidet innebærer også en del møter, både internt i faggruppen og med de som skal få kunsten:

– Først møtes kuratorer og prosjektleder for å fordele kunstprosjektene, hvem som får ansvaret for de ulike stedene, men alle prosjektene diskuteres og utvikles i gruppa. Beslutninger tas gjennom diskusjon, så presenteres forslaget for de som skal få kunstprosjektet. Vi drar en del på befaringer for å se stedet i virkeligheten. Det blir dermed en del reising, men det er noe helt annet å oppleve stedet fysisk enn å se bilder eller tegninger.

Variert arbeid

De fleste prosjektene de har jobbet med er bygg som allerede finnes, men det har også vært noen byggeprosjekt. LES-ordningen gjelder både for eldre statsbygg som er oppført før utsmykningsfondet ble opprettet og statlige virksomheter der noen andre eier bygningene, det kan være kommunen eller private. I det siste tilfellet må også eierne involveres, så det handler mye om å skape et godt samarbeid og en positiv dialog med de som skal få kunsten.

-Det er veldig variert arbeid. Noen ganger jobber vi med yngre kunstnere, andre ganger mer etablerte, og det er ulike kuratoriske grep for hvert bygg. Vi må bli kjent med stedet og virksomheten og de må bli kjent med kunsten. Så det er en lærerik opplevelse. Og dette er jo virksomheter som selv søker om kunst, så det er veldig givende å jobbe med dem. Vi får god mottagelse når vi kommer med kunsten, forteller Johansson.

Gro Jessen verk Den hvites sten? fra 1984-85 fikk nytt liv på NAV Lillestrøm. Fotograf: Christian Tunge

De fikk også mulighet til å gå i KOROs lager, der finnes det eldre verk som av ulike grunner ikke henger fremme.

-I forbindelse med kunst til NAV Lillestrøm fikk vi konservert et eldre verk av tekstilkunstneren Gro Jessen (1938 – 2003), forteller Johansson.

Det lønner seg for kuratorene å være fleksible og løsningsorienterte, mener Løw:

-Man må være lydhør og møte hvert sted individuelt. Og det er veldig lærerikt. Det er også lærerikt å jobbe i team, vi lærer av hverandre. Og for meg som er kunstner og har gjort noen prosjekter i offentlige rom selv, så er det interessant å sitte på andre siden av bordet. Du blir mer kjent med hvordan KORO tenker og jobber. Det åpner horisonten. Så er det jo også en unik mulighet til å gjøre mye research og bli kjent med nye kunstnerskap.