NAV Lillestrøm

Tre kunstnerskap som spenner over tre generasjoner, er utgangspunktet for kunstverkene til NAV Lillestrøm.

All my needs, Home, Modern Times, Inger Blix Kvammen. Fotograf: Christian Tunge

Om prosjektet

Tekstilverk og trykk av Gro Jessen, tre fotografier av Inger Blix Kvammen og maleri av Liv Ertzeid representerer ulike innfallsvinkler, utrykk og teknikk i norsk samtidskunst. Likevel går det en rød tråd gjennom kunstnerskapene. Et fellestrekk er naturtemaet, fra makrouniverset i Jessens monumentale tekstilarbeid, til Ertzeids univers av fargesterke planter og blad. Blix Kvammen knytter det store og det lille sammen i sine motiver som handler om forflytting, bosetting, migrasjon og å finne sin plass.

Alle verkene inviterer til en åpen lesning, de er lekne, kreative og har en mykhet over seg. Samtidig inneholder verkene en tvetydighet, i et alvor som ligger under overflaten.

Gro Jessen (1938-2003) regnes som en av de ledende norske tekstilkunstnere i sin generasjon. Hun var en fornyer av tekstile uttrykksformer og en nestor innen stofftrykk og tekstildesign. Hennes arbeid bar alltid preg av nytenkning, videreutvikling og eksperimentering, noe som påvirket norsk tekstilkunst generelt. Videre utførte hun en lang rekke offentlige kunstverk, hun hadde en omfattende utstillingsaktivitet, og ble innkjøpt til flere museer og institusjoner som Nasjonalmuseet, KODE Bergen og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim. Hun engasjerte seg i fagpolitisk arbeid og underviste i tekstil ved kunsthøgskolene i Norge. Gro Jessen mottok Norske Kunsthåndverkeres ærespris i 2000.  Den hvite sten fra 1984-85 er et typisk eksempel på Jessens fantasirike uttrykk fra denne tiden, og består av stofftrykk og tegning på en monumental seilduk. Det var et kunstoppdrag opprinnelig laget til NRK Marienlyst og hang der i mange år. Tekstilverket har nå gjennomgått konservering og er spent opp på nytt av KOROs forvaltningsseksjon.

Inger Blix Kvammen (f. 1954) er en samisk-norsk kunstner, født i Kirkenes hvor hun også bor og arbeider. Hennes kunstnerskap tar for seg temaer som migrasjon og kulturell utveksling på tvers av grenser, særlig i sammenheng med urfolkskulturer i Barentsregionen. De tre fotografiene kommer fra fotoprosjektet Tundra Archives (2008-15), der hun har fulgt det nomadiske folkeslaget Nenetsere, som holder til i den nordvestlige delen av Russland. Kulturens muligheter og skjebne i nær framtid, rollen som kulturbærere og spesielt kvinnenes rolle i videreføring av kulturarv og tilhørighet er spørsmål som berøres i denne serien. Blix Kvammen har hatt en lang rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt, hun er innkjøpt av blant andre Sametinget, Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø og De samiske samlinger i Karasjok. Hun er en av grunnleggerne av produsent – og kuratorkollektivet Pikene på Broen i Kirkenes, som har arrangert den internasjonale kunstfestivalen Barents Spektakel siden 1996.

Inger Blix Kvammen (r. 1954) lea sámi-dáru dáiddár, gii leat riegádan Girkonjárggas, gos son maiddái ássá ja bargá. Su dáiddalašvuohta váldá ovdan fáttáid nugo muotkunlihkadusa ja kultuvrralaš lonohallama riikkarájáid rastá, earenoamážit eamiálbmotkultuvrraid gaskkas Barentsguovllus. Golbma fotografiija bohtet fotoprošeavttas DuottararkiivvatTundra Archives (2008-2015), mas son lea čuvvon nomádalaš álbmotčeardda njenecaid, geat ellet Ruošša davviorjješguovlluin. Kultuvrra vejolašvuođat ja eallinvuorbi lagas boahttevuođas, kulturguoddiid sadji ja earenoamážit nissonolbmuid sadji kulturárbbi ja gullevašvuođa sirdimis čuovvovaš sohkabuolvvaide, leat gažaldagat mat guoskkahuvvojit dán fotoráiddus. Blix Kvammenis leat leamaš máŋga čájáhusa sihke riikkaviidosaččat ja riikkaidgaskasaččat, su dáidagiid leat oastán sisa earret eará Sámediggi, Davvi Norgga Dáiddamusea Romssas ja Sámi Vuorká-Dávvirat Kárášjogas. Son lea buvttadeaddji– ja kuráhtorkollektiivva Pikene på Broen [Šalddi al’ nieiddat] vuođđudeddjiid searvvis Girkonjárggas, mii lea lágidan riikkaidgaskasaš dáiddafestivála Barents Spektakel [Barents oainnáhus] jagi 1996 rájes 

Liv Ertzeid (f. 1986) er født i Lørenskog, og bor og arbeider i Oslo. Lek med perspektiv og tykke, hurtige penselstrøk kjennetegner hennes malerier. Størrelsesforholdet mellom oss som betrakter verket og motivkretsen av planter og insekter snus på hodet, som en veksling mellom ulike virkeligheter. Vi blir små og insektene enorme. Dette kommer også til uttrykk i maleriet Zoo fra 2021, der vi kan få inntrykk av å være omringet av blomster, blader og larver, som om vi ligger nede i gresset.  Ertzeid er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun er kjøpt inn av Nasjonalmuseet og KORO, i tillegg til private samlere, og har også deltatt ved flere utstillinger i inn – og utland.

Detaljer

Adresse

Dampsagveien 2B, 2000 Lillestrøm

Fylke

Akershus

Kunstnere

Liv Ertzeid
Gro Jessen
Inger Blix Kvammen

Ferdigstilt dato

15.02.2023

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland
Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Robert Johansson
Camilla Løw
Eli Skatvedt , (høsten 2021)

Arkitektkontor

Nordic Office of Architecture / Aart Architects

Byggherre

Romerike Helsebygg AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk