På grunn av matmangel og nød har måkene evakuert øyene ute i fjorden og bosatt seg i Stavanger. De hekker i vinduskarmer og takrenner og stjeler kanelbolla ut av hånda på forbipasserende. Kunstprosjektet Mågå vil ta med publikum på en pilegrimsreise ut til biotopen måkene har flykte fra. Mågå består av en båtreise, en vandring og en forestilling med poesi, musikk og visuelle tablåer. De vil nedskalere den globale økokrisen til en lokal biotop og se det hele fra måkenes perspektiv. Foto: Maria Drangeid.
Aktuelt

Tildelingene fra LOK er klare

Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) i år. Av 208 søknader, får 78 kunstprosjekter pengestøtte. Ønsket om å skape nye offentlige møteplasser, pandemi, og vårt forhold til dyr og natur, er klare tendenser i årets søknadsbunke.

Utvalget har behandlet alle søknader som kom inn til LOK-ordningen innen fristen 1. februar, og totalt 16, 6 millioner blir fordelt på 78 kunstprosjekter. Seks av millionene kommer fra regjeringens stimuleringspakke, hele 46 av prosjektene får sin støtte fra disse midlene.

– Det har vært et poeng å spre de ekstraordinære midlene på så mange hender som mulig. Pengene går direkte til kunstproduksjon og fordeles til kunstnere og kuratorer.

Utvalgsleder og kurator Truls Ramberg

Stor geografisk spredning

Både når det gjelder ordinære og ekstraordinære midlene har fagutvalget hatt som mål å sikre høy kvalitet og best mulig geografisk spredning på kunstprosjektene.

– KOROs kulturpolitiske oppdrag er å sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst. Å gi støtte til produksjon av kunst over hele landet er derfor svært viktig for oss, sier utvalgsleder og kurator Truls Ramberg.

Er det noen landsdeler som skiller seg positivt ut?

– I denne runden har vi fått noen interessante søknader fra Møre og Romsdal, det er svært gledelig! De har vært svakt representert i søknadsbunken tidligere. Håpet er at årets støtte vil styrke erfaringen med og kunnskapen om kunst i offentlig rom, slik at vi vil få se flere søknader og spennende kunstprosjekter fra denne landsdelen framover, sier Ramberg.

Nye møteplasser

Siste året har vært preget av den pågående pandemien. Det speiler seg også i flere av søknadene. Mange prosjekter relaterer seg helt konkret til ulike konsekvenser av pandemien. 

– Det å skape nye offentlige møteplasser, og å utforske hva det betyr for dialog, nærvær og samvær mellom mennesker er et tydelig behov, sier Ramberg.

En lyttegamme på Fløyen i Bergen, en utendørs skulpturbiennale i Oslo og en kunstløype i mørketid i Narvik er bare noen av eksemplene på slike prosjekter.

Jiennagoáhti (Lyttegamme) er et prosjekt initiert av lydkunstner Elin Már Øyen Vister og vil være en del av hennes jubileumsutstilling «Soundscape Røst, 2010- 2020» på Lydgalleriet i Bergen i september 2021. Jiennagoáhti skal bygges som et permanent kunstverk nær Fløybanen i Bergen, og fungere som et felles uterom for innbygger i alle aldre. Fotoet viser konstruksjon av en buegamme før torv legges på. Foto: Sami House.

Kunst i stedsutvikling

I søknadsbunken fra kommunene er det stadig flere som ønsker å benytte seg av kunst som en integrert del av by- og stedsutviklingsarbeidet. Prosjekter er ambisiøse og holder et høyt nivå. Ramberg trekker fram søknaden fra Egersund kommune som eksempel.

– Deres plan er å utvikle hele byens havneområde. Prosjektet omfatter konkurranser om permanente kunstprosjekter i havneområdet, residencyopphold for kunstnere, havforskning, med et særlig fokus på tidevann, og ellers mange spennende ideer i krysningspunktene mellom kunst, geologi, maritim kulturarv og teknologi, sier Ramberg.

Stadig flere ønsker å benytte seg av kunst som en integrert del av sitt by- og stedsutviklingsarbeid. Egersund kommune er intet unntak. Kunstprosjektet Tidevannets nullpunkt har til hensikt å utvikle hele byens havneområde. Bildet viser Rine Rodins performance og workshop-serie ebb & flow, som skal avholdes i sommer. Foto: Sasha Carlson

Her er listen over alle som har fått tilskudd

Prosjekter initiert av kunstnere og kuratorer

Ung mann og kvinne
Søker: Ellen Henriette Suhrke
Tilskudd: 80 000 kroner

2,45
Søker: Mattias Cantzler
Tilskudd: 45 000 kroner

Loankosáttu seaidnedáidda
Søker: Ánna-Katri Helander
Tilskudd: 120 000

Real Life Tetris
Søker: Michael Johansson
Tilskudd: 40 000 kroner

Border/Lines – Open Out 2021
Søker: Open Out
Tilskudd: 100 000 kroner

Across the universe: imagined cartographies
Søker: Tenthaus
Tilskudd: 90 000 kroner

Stealth Stack
Søker: Morten Jensen Vågen
Tilskudd: 100 000 kroner

Hverdagsfortellinger fra bygården
Søker: Petra Rahm
Tilskudd: 70 000 kroner

Prosjektet Hverdagsfortellinger har sitt utspring i en interesse for mikrohistorie – historiefortelling med utgangspunkt i de nære fortellingene – i dette tilfellet en bygård på Møhlenpris i Bergen. Som Møhlenpris har bygården vår en mangefasettert historie. Huset ble bygget i begynnelsen av 1900-tallet, og her bodde rike familier og tjenestefolk. Tre kunstnere med forskjellige kunstneriske uttrykk vil ved hjelp av dikt, foto og lyd forvandle bygårdens bakgård til en scene der felles historier om bygget og menneskene deles. Foto: Lisbeth Johansen Sjøvoll

Bilder i transitt
Søker: HÆRK
Tilskudd: 100 000 kroner

Haptisk Habitat
Søker: Aleksander Johan Andreassen
Tilskudd: 80 000 kroner

Symbiotiska Scener
Søker: Jakob Oredsson
Tilskudd: 50 000 kroner

Overflate/Underflate
Søker: Elisabeth Brun
Tilskudd: 100 000 kroner

I det tidligere fiskeværet Nyksund skal kunstprosjektet Overflate/Underflate projiseres på vegger både i inne- og uterom. Gjennom kameraopptak skal prosjektet vise havet slik det er både over og under havoverflaten. Hensikten er å problematisere det menneskelige perspektivet på havet som «noe som er der for oss». Installasjonen blir lydsatt med stedets vind, lys og bølger og vil slik leve med stedet. Foto: Elisabeth Brun

Part two: This is what creates the seasons and the passing of the year.
Søker: Kristine Jærn Pilgaard
Tilskudd: 250 000 kroner

Uteroms-skulptur til Norsk Skulpturtriennale
Søker: Elna Hagemann
Tilskudd: 215 000 kroner

Bestillingsverk til Arctic Moving Image & Film Festival 2021
Søker: Ellida AS
Tilskudd: 100 000 kroner

Hele Oslo pisser – et feministisk, offentlig pissoar
Søker: Bengt Magnus Carlson
Tilskudd: 180 000 kroner

Hvorfor finnes ikke pissoarer for kvinner i det offentlige rom? Kunstprosjektet Hele Oslo pisser trekker fram tabuer og diskusjonen knyttet til inkluderende byrom for alle kjønn. Keramiker Marthe Elise Stamrud vil sammen med plankontoret Nomad utforme kvinnelige pissoirer og plassere dem ut strategiske steder i byen. Bildet viser et referanseprosjekt. Foto: Marthe Elise Stamrud.

Urtidshval
Søker: Christine Aspelund
Tilskudd: 210 000 kroner

What is The Future If We Don’t Include The Past
Søker: COLLECTIVE AS v /Hilde Pettersen Reljin
Tilskudd: 200 000 kroner

PAO Festival 2021 – Reflecting the past
Søker: Performance Art Oslo
Tilskudd: 180 000 kroner

Opplevelser av olje i byen
Søker: Anne Szefer Karlsen
Tilskudd: 550 000 kroner

Sport og adspredelser
Søker: Cathrine Evelid
Tilskudd: 190 000 kroner

Performative hendelser
Søker: TrAP (Transcultural Arts Production)
Tilskudd: 200 000 kroner

Capture
Søker: Art Republic
Tilskudd: 245 000 kroner

PARK
Søker: Johanne Hestvold
Tilskudd: 60 000 kroner

Skulpturen Park av Johanne Hestvold blir en del av Billedhoggerforeningens Jubileumsutstilling i Tøyenparken kommende høst. Skulpturen er modellert etter en take-away-boks for mat og vil bli laget av hampflis og mycel, et materiale som med tiden vil bryte ned og bli en del av kretsløpet. Dermed vil skulpturen endre seg dag for dag. Mønsteret inni beholderen viser et område av Botanisk hage i Oslo. I tomrommene mellom «lettveggene» skal det plantes vekster. Modellskisse: Johanne Hestvold

Metoder for mønsterskapende
Søker: Nina Torp
Tilskudd: 140 000 kroner

Kunst på Bergenhus festning 2022
Søker: Hordaland kunstsenter
Tilskudd: 250 000 kroner

Sumerians on Holiday
Søker: Pia Myrvold
Tilskudd: 250 000 kroner

Rock Concerts at Helleristninger in Østfold
Søker: Rachel Dagnall
Tilskudd: 70 000 kroner

Folk & dyr i Salten
Søker: Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen
Tilskudd: 50 000 kroner

Bidrag til Skulpturbiennalen 2021
Søker: Jon Benjamin Tallerås
Tilskudd: 110 000 kroner

«AKAK» (Arkipelag Kunst Arena Kragerø)
Søker: Daniel Theodor Jangmar Paulsen
Tilskudd: 100 000 kroner

Runa Carlsens kunstprosjekt Else Lachmanns skifte vil kaste lys over tekstilens mørke historie og kvinners kamp for en plass i offentligheten i opplysningstiden. Kunstprosjektet vil munne ut i en bok som ser på kvinners liv, virke, kunnskap og bragder fra midten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet. Fotoet er hentet fra et referanseprosjekt, Frantumaglia fra 2020. Else Lachmanns skifte bygger videre på dette prosjektet. Foto: Aleksander Johan Andreassen

Else Lachmanns skifte
Søker: Runa Carlsen
Tilskudd: 250 000 kroner

Stories from Stavgersand
Søker: MÅGÅ
Tilskudd: 100 000 kroner

Overhopp – Møllers Landhandel
Søker: Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl
Tilskudd: 100 000 kroner

En forestilling om frihet / skulptur
Søker: Ila fengsel og forvaringsanstalt
Tilskudd: 70 000 kroner

Historier om forlatte hus
Søker: Katarina Caspersen
Tilskudd: 80 000 kroner

Uteromsprosjekt til Norsk Skulpturtriennale 2021
Søker: Admir Batlak
Tilskudd: 70 000 kroner

Relieffarbeidet Trygd av Asbjørg Borgfeldt er et eksempel på offentlig kunst satt i en slags karantene. Kunstverket ble laget til bygget som i flere tiår huset Oslo Trygdekasse i Oslo sentrum. Fra dette overbygde uterommet fulgte det opprinnelig to slusedører. Nå leder kunstverket inn til en plombert vegg i mur. Nå vil prosjektet VAA & TRYGD aktivere slike blindrom og ikke-steder med nye kunstprosjekter. Foto: Marius Engh.

VAA & TRYGD
Søker: Marius Engh
Tilskudd: 100 000 kroner

Magic & Money – Get rich or try dying
Søker: Spikersuppa Lydgalleri + Rethinking economics Norway
Tilskudd: 75 000 kroner

Visualisering
Søker: Liv Bugge
Tilskudd: 160 000 kroner

24 Hour Sculpture Park / Summer Project 2021
Søker: James S.Lee
Tilskudd: 100 000 kroner

Verdensrommet / Future Communities
Søker: Prerna Bishnoi
Tilskudd: 100 000 kroner

ULLDAGA
Søker: Anne Bårdsgård
Tilskudd: 100 000

Continuity and change – the littoral zone
Søker: 70°N arkitektur
Tilskudd: 20 000 kroner

Prosjektet Kunst i skog vil invitere en trekunstner til å lage skulpturer langs en populær skogsvei i nordmørsbygda Ålvundfjord. Den lille bygda, med 500 innbyggere, er rik på natur og skog, men kunst er det mindre av. Her i skogen, mellom tre og av trær, kan kunst møte folk og motsatt. Metoden er å bruke det som er kjent og vanlig til å åpne opp for det uvanlige. Foto: stikkut.no

Kunst i skog (Alle gode ting er tre)
Søker: Tora Seljebø
Tilskudd: 150 000 kroner

Naturlekeplass
Søker: Várdobáiki AS
Tilskudd: 400 000 kroner

Hvordan vil vi leve sammen, prosjekt Base Camp
Søker: Katrine Meisfjord
Tilskudd: 500 000 kroner

Salangen Biennale 2021
Søker: Lavangsnes Wunderkammer
Tilskudd: 340 000 kroner

Takamizawa house & Shcanches gartneri
Søker: Alexander Eriksson Furunes
Tilskudd: 600 000 kroner

Jiennagoáhti – et kunstverk i Bergensfjellet dedikert til lytting
Søker: Elin Már Øyen Vister
Tilskudd: 500 000 kroner

AD_VENT 2021
Søker: Ditteke Waidelich
Tilskudd: 400 000 kroner

Luctor et emergo
Søker: Foreningen Kunst på Haugerud
Tilskudd: 430 000 kroner

The Migrant Assembly
Søker: Martinka Bobrikova
Tilskudd: 390 000 kroner

Fotoinstallasjonen «Adrift» – ny plassering
Søker: Charlotte Thiis-Evensen
Tilskudd: 360 000 kroner

Kunstprosjektet Paviljong våtmark finner sted i Østensjøvannet naturreservat i Oslo. Ni kunstnere samarbeider om å skape kunstverk til området og vil gjennomføre flere samlinger mellom 2021-2022. Gjennom prosjektperioden vil det være flere utendørsarrangementer for publikum. Foto: Signe Lidén

Paviljong Våtmark
Søker: Signe Lidén
Tilskudd: 400 000 kroner

Støtte til formidlings- og kompetanseutviklingsprosjekter

Dream Academy symposium
Søker: Kurant Visningsrom
Tilskudd: 100 000 kroner

Frokostseminar: Temporær kunst i stedsutvikling
Søker: Kulturbyrået Mesén
Tilskudd: 20 000 kroner

Seminar: Kunst i det offentlige rom
Søker: Gallerimolo
Tilskudd: 40 000 kroner

FAST PLASS – flere historier?
Søker: Norske Kunstforeninger
Tilskudd: 100 000 kroner

Frilanslivet podkast
Søker: Hanna von Bergen
Tilskudd: 100 000 kroner

Feminismens blindsoner
Søker: Kulturbyrået Mesén
Tilskudd: 100 000 kroner

Kunst i Innlandet
Søker: Oppland Kunstsenter
Tilskudd: 45 000 kroner

Berøringer: Sansning, politikk og kunst i offentlig rom i Norge
Søker: Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eivind Røssaak
Tilskudd: 100 000 kroner

Støtte til kunstprosjekter initiert av kommuner og fylkeskommuner

Ting
Søker: Stjørdal kommune
Tilskudd: 240 000 kroner

Helsehuset
Søker: Stjørdal Kommune
Tilskudd: 350 000 kroner

PolART uttrykk – kunst, identitet og stedsutvikling
Søker: Vadsø kommune
Tilskudd: 350 000 kroner

Hvordan skape treffpunkter i mørketid? Narvik kommune vil i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum lage en utendørs kunstløype i sentrum. Planen er å kombinere digital kunst på eksisterende, men kanskje litt glemte møteplasser. Fotoet viser en slik møteplass, paviljongen Haikjeften av arkitekt Jan Hovig. Nå skal plassen bli reaktivert med ny kunst. Foto: fra arkivet

Kunstløype i mørketid
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 300 000 kroner

Skulptur i tre
Søker: Vågan kommune, Vågan Eiendom KF
Tilskudd: 275 000 kroner

Samisk profil, Nedre Bekkelaget skole
Søker: Oslo kommune
Tilskudd: 550 000 kroner

Ocean Rice
Søker: Oslo kommune, Kulturetaten
Tilskudd: 400 000 kroner

Tidevannets nullpunkt
Søker: Eigersund Næring og Havn KF
Tilskudd: 550 000 kroner

Kiperviktorget er et av de sentrale byrom i hjertet av Ålesund. Torget har rik historie og lange tradisjoner, blant annet som torg for mathandel. Torget er i dag lite brukt, og til tider nærmest folketomt. Nå vil Ålesund kommune la kunst være en sentral del av prosessen med å utvikle torget. Illustrasjon: Lala Tøyen.

Nye Kiperviktorget, med kunst og kultur som drivkraft!
Søker: Ålesund kommune, Stabsområde strategi, næring og samfunnsutvikling
Tilskudd: 100 000 kroner

En kyst, kysten, flere kyster, alle kystene
Søker: Åfjord Kommune
Tilskudd: 320 000 kroner

Sjøkanten: kunst som kunnskap og metode i byutvikling
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 580 000 kroner

Kverndalen i nytt lys – A Bigger Splash
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 800 000 kroner

Vi vil henge på Frekhaug
Søker: Alver kommune
Tilskudd: 165 000 kroner

Bjørnelva minnested
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 750 000 kroner

Fotoet viser et originalt men ødelagt minnested over sovjetiske krigsfanger på Bjørnøya, det ble sprengt allerede i 1950. Nå vil den norske kunstneren Toril Johannessen og den russiske arkitekten Tatjana i samarbeid med fylkeskommunen reise et nytt minnested og slik hedre fangene som gjennom tvangsarbeid bygde veier over Saltfjellet. Det nye minnesmerke skal reises ved Bjørnelva krigsfangeleir, ved Sukkertoppen på Saltfjellet. Foto: Toril Johannessen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på kunst i offentlig rom! Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med de siste nyhetene fra KORO, informasjon om åpninger og arrangement, seminarer og ledige oppdrag.

*Påkrevde felt.

Hva vil du motta informasjon om?