Fagutvalget, fra venstre: Cecilie Sachs Olsen, Trude Schjelderup Iversen, Truls Ramberg, Inger Wold Lund og Nora C. Nerdrum. Bo Christer Wallström var ikke til stede under fotograferingen. Foto: Niklas Hart
Aktuelt

Disse har vurdert søknadene

Her er utvalget som har behandlet årets søknader om tilskudd og produksjonsbistand gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK).

Fagutvalget består av fire interne og to eksterne medlemmer: Cecilie Sachs Olsen, Trude Schjelderup Iversen, Truls Ramberg, Inger Wold Lund, Nora C. Nerdrum og Bo Christer Wallström.

Lokalsamfunnsordningen gir støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å stimulere til produksjon og utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Årets søknadsfrist var 1. februar 2021. Se hvilke prosjekter som mottok støtte her.

Om medlemmene i fagutvalget:

Trude Schjelderup Iversen er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen The Aesthetics of Empathy. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som daglig leder i UKS og ved CCS, Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). I 2018 programmerte hun KOROs første utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et fordypningsprogram delvis co-produsert av professor Suzanne Lacy ved Roski School of Art and Design, University of Southern California (USC).

Inger Wold Lund er billedkunstner og forfatter, bosatt i Berlin. Lund er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Konstfack i Stockholm og Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule i Frankfurt am Main. Hun har gitt ut bøker på Cappelen Damm og Flamme forlag, samt et utvalg tekster i engelsk språkdrakt på Ugly Duckling Presse i New York. Tekstene hennes har i tillegg blitt oversatt til dansk, fransk og tysk. Lund har deltatt på utstillinger ved blant annet Kunsthal Aarhus, Biennalen for ung kunst i Moskva, Skulpturbiennalen i Oslo og opptrådt ved festivaler som Atonal og Poesifestivalen i Berlin.

Nora C. Nerdrum er kurator og leder for KOROs kunstseksjon. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Hun har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening. 

Cecilie Sachs Olsen er postdoktor ved Centre for the GeoHumanities ved Royal Holloway, University of London, hvor hun forsker på hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til ny forståelse av urbane rom og bidra til utviklingen av nye metoder for medvirkning i byplanleggingsprosesser. Hun er også praktiserende kunstner og kurator med særlig interesse for levende kunst i tverrestetiske formater som skaper nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. Cecilie er initiativtaker til kunsterkollektivet zURBS og kunstnerduoen Sachs/Westerdahl, og har utarbeidet og ledet over 40 kunstprosjekter i byer rundt om i Europa. Hun var også en av sjefskuratorene for Oslo Arkitekturtriennale i 2019.

Truls Ramberg har ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter i KORO. Ramberg er utdannet kunsthistoriker og har vært kunstkritiker, blant annet i Aftenposten og Kunstkritikk.no, og kurator og prosjektleder ved Norsk design og arkitektursenter. Han har også vært ansatt som høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Ramberg har tidligere vært kunstnerisk leder ved Norske Grafikere. For tiden er han, ved siden av jobben i KORO, også i gang med en Master i Urbanisme ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.

Bo Krister Wallström har lang erfaring med å jobbe med kunst til ulike offentlige kontekster og miljøer. Han er utdannet billedkunstner ved akademiene i Bergen, Berlin og Krakow. I årene mellom 2008-2018 ledet Wallström KOROs arbeid med kunstordningen URO, med produksjonsbistand til bl.a. Liberté av Lars Ramberg, Untuned Bell av AK Dolven, Studie av regjeringskvartalet av Jumana Manna, Solspeilet av Martin Andersen, Ishuset av Kjell Erik Ruud og Kongolandsbyen (EAL) av Fadlabi og Lars Cuzner; i tillegg til produksjon av verker og prosjekter i statlige nybygg som for eksempel Trondheim fengsel.