Kunst til hele Norge

I prosjektet Tidevannets nullpunkt skal kunstnerduoen Studio ThinkingHand plassere sju skulpturelle skiver i havet rundt kystlinjen i Egersund.
Foto: Studio ThinkingHand

Kunst til hele Norge

I serien Kunst til hele Norge blir du bedre kjent med kunst som har blitt til med hjelp fra Lokalsamfunnsordningen til KORO.

Bli med på en reise fra Egersund via Kvam i Hardanger, Oslo og Verdensrommet. Fra nullpunktet i havet til en ungdomsklubb blant eplehager til asfaltjungelen og en digital møteplass. Samtlige kunstprosjekt har klare fellestrekk: De skal få oss til å stoppe opp, skape tilhørighet og gi oss felles erfaringer og minner.

Tidevannets nullpunkt inviterer kunstnere inn i et stort stedsutviklingsprosjekt av det nye havneområdet, Jernbanekaien i Egersund

Egersund har en unik kystlinje fordi det knapt er forskjell på flo og fjære som følge av solens og månens gang. Her finnes det nemlig et amfidromisk punkt; en form for nullpunkt i havet hvor tidevannet utligner seg selv. Til alle tider har dette særegne fenomenet påvirket det sosiale, økonomiske og fysiske livet langs kysten og lenge har man sett behov for å markere dette.

Eigersund Næring og Havn KF, Magma Geopark og kunstfaglig prosjektleder Ida Højgaard står bak prosjektet.

Foto: Studio ThinkingHand, skisse, 2021

Høsten 2021 ble tre nordiske kunstnere invitert til en lukket konkurranse til kunstprosjektet i Egersund. De skulle undersøke hvordan tidevannet kunne være et utgangspunkt for hvordan kunst, by og landskap kunne tenkes sammen i utviklingen av fremtidens bærekraftige by.

Den dansk- australske kunstnerduoen Studio ThinkingHand vant konkurransen. De har laget sju skulpturelle skiver i ulike materialer, blant annet plast, sement og metall. Ved hjelp av lokale dykkere og marinebiologer skal skivene, som måler 2 meter i diameter, senkes ned i havet rundt det amfidromiske punktet. Med tiden vil skivene dekkes av maritim biomasse. Etter hvert skal skulpturene heises opp og plasseres på tre lokasjoner langs kysten.

Foto: Studio ThinkingHand

– Egersund har en plan om å utvikle hele byens havneområde. Prosjektet omfatter konkurranser om permanente kunstprosjekter i havneområdet, residencyopphold for kunstnere, havforskning, med et særlig fokus på tidevann, og ellers mange spennende ideer i krysningspunktene mellom kunst, geologi, maritim kulturarv og teknologi,
sier utvalgsleder for LOK-ordningen Truls Ramberg.

Foto: Studio ThinkingHand, skisse, 2021

Hvordan skal vi leve sammen?

I Kvam i Hardanger ønsker det sosiale kunstprosjektet Base Camp å utvikle et nytt sosialt møtested i uterom for og med ungdom.

Gjennom flere verksteder ledet av kunstneren Katrine Meisfjord, skal ungdom i Kvam lære kreative og kunstneriske metoder, og utvikle en ny utearena for sosialt samspill i bygda. Tanken er at ungdommenes deltagelse skal utvide voksnes ideer om hva et møtested i uterom kan være. De skal kartlegge, tegne og lage modeller. Ved hjelp av arkitekter og håndverkere skal modellene utformes som fysiske konstruksjoner og plasseres på området som befinner seg ved ungdomsklubben Basen i Norheimsund.

Prosjektet ble igangsatt allerede I 2017, av faglig leder av Kunsthuset Kabuso, Sissel Lillebostad. Hun hadde et ønske om å utvikle et deltakerbasert sosialt kunstprosjekt i Hardanger.

Foto: Lars Arvid Oma

I årene 2019- 2021 har ungdommer deltatt på en rekke verksteder der de blant annet har lært lokale håndverksteknikker.

Hele Oslo Pisser

Hvorfor finnes det ikke pissoarer for kvinner i det offentlige rom? Alle pisser, men ingen kvinner får oppleve en verdig, impulsiv vannlating i det offentlige rom.

Gjennom dybdeintervjuer og undersøkelser av byens vegger, hjørner og smug skal kunstprosjektet Hele Norge pisser trekke frem tabuer og synliggjøre debatten knyttet til inkluderende byrom for alle kjønn.

Prosjektet er et samarbeid mellom kunstneren Marthe Elise Stramrud og plankontoret Nomad. Bildet viser et møte i rådet.  Fra venstre: Marthe Elise Stramrud, Mimmi Mattila, Lars Kristian Stramrud, Martina Ellsel og Bengt Magnus Sjøberg Carlson/ Nomad.

Foto: Evy Beate Vikestad

Lurer du på hvilke steder i Oslo du kan dra på toalett uten å måtte kjøpe en kaffe? Kartet er fasiten

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere og kuratorer, sivilsamfunnsaktører og lokale og regionale myndigheter kan søke om støtte til sine prosjekter gjennom LOK-ordningen. Aktører kan søke enten hver for seg eller i samarbeid. 

Please click here to see the information in English.

Hva er egentlig Verdensrommet?

Ikke alle prosjekter som får støtte gjennom LOK ender opp som kunst. Slik er det med prosjektet Verdensrommet. I 2021 mottok organisasjonen støtte for å utvikle en ny hjemmeside.

Verdensrommet er Skandinavias eneste støttenettverk for utenlandske kunstnere, med særlig fokus på de som kommer fra land utenfor EU/EØS. Midlene fra LOK er et bidrag for å synliggjøre organisasjonens aktiviteter, slik at arbeidsforholdene for utenlandske kunstnere som ønsker å etablere seg i Norge blir lettere.

Gjennom advokatvirksomhet, veiledning og nettverksbygging ønsker Verdensrommet å rette oppmerksomhet mot de sosioøkonomiske og arbeidsmessige problemstillingene som deres medlemmer står overfor.

-Verdensrommet is an artist-powered mutual support network by and for immigrant creative professionals based in Norway. We stand for fair immigration policies, better living and working conditions, and encourage new imaginations of the future of cultural work.

Sitatet er hentet fra manifestet til organisasjonen Verdensrommet.

Hva er LOK?

KOROs Lokalsamfunnsordning – LOK – skal stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Har du spørsmål? Les mer om ordningen her.

Please click here to see the information in English.