Fikk tilskudd fra KORO. Frilanslivet er en podkast om hvordan det er å jobbe for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen i Norge. Podkasten lages av Hanna von Bergen og Christina Skreiberg. I 2021 mottok de støtte gjennom KOROs lokalsamfunnsordning (LOK). Kanskje er det din tur i år? Foto: Sara Angelica Spilling.

Søk støtte nå!

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom.  Søknadsfristen for 2023 var 1. februar.

Støtte til kunnskaps- og kompetanseutvikling:

Støtten skal bidra til gjennomføring av kompetansehevende tiltak for kunstnere,kuratorer, og lokale og regionale aktører innen fagfeltet, som foredrag, kurs, konferanser eller publikasjoner. KORO anser det som en fordel at tiltaket arrangeres av et kunstsenter eller en kunstinstitusjon og kommune eller fylkeskommune i et samarbeid. I vurderingen blir det lagt vekt på lokale behov, faglig nivå og overføringsverdi til andre aktører i fagfeltet. Støtten er en del av KOROs LOK-ordning.

Hvem kan søke: Aktører i fagfeltet, kunstnere, kuratorer, kommuner og fylkeskommuner.

Det gis normalt ikke støtte til

  • Dekking av underskudd
  • Prosjekter i regi av, eller i samarbeid med, museumsinstitusjoner
  • Søkere som ikke har rapportert på tidligere mottatt tilskudd
  • Pågående prosjekter som tidligere har fått prosjektstøtte fra samme ordning
  • Toppfinansiering av prosjekter
  • Studentprosjekter

Please click here to see this information in English.

Retningslinjer