Utlendingsdirektoratet (UDI), regionkontor Midt-Norge

Una Line Ree Hunderi har fotografert mennesker som velger å leve på utsida av storsamfunnet i fotoprosjektet Idealstaten. Et utvalg bilder fra serien henger nå på Utlendingsdirektoratets regionkontor i Midt-Norge.

The ideal state, Una Hunderi. Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Utlendingsdirektoratets regionkontor i Midt-Norge holder til i Statens hus i Trondheim. Blant hovedoppgavene er intervju av asylsøkere, oppfølging av mottaksdrift, henvendelser fra asylmottaksbeboere og andre med utlendingsstatus som trenger informasjon og bistand.

Et utvalg bilder fra serien Idealstaten av kunstneren Una Line Ree Hunderi (NO) er satt sammen til større komposisjoner på vegger i henholdsvis venterom, resepsjon og pauserom.

Kunstprosjektet Idealstaten har potensial til å kommunisere på et universelt nivå med folk fra ulike kulturer. Det tar utgangspunkt i miljøer som Hunderi har fulgt gjennom flere år i USA, Tyskland og Norge, som alle fører en alternativ livsførsel på siden av storsamfunnet. Miljøene er drevet av ulike idealistiske eller utopiske visjoner og mål, ofte i forsøk på å leve et mest mulig selvberget liv, og har til felles en utilpasshet overfor eller misnøye med den etablerte majoritetskulturen. Denne misnøyen kan både føre til at man trekker seg bort fra samfunnet, og virke som en katalysator for innovasjon, handlekraft og håp. Slik sett viser kunstprosjektet menneskets allsidighet og muligheter, og kan på den måten kommunisere godt med mennesker i sårbare situasjoner.

 Idealstaten er et pågående kunstprosjekt og billedserien har vært vist ved flere anledninger tidligere, første gang på en gruppeutstilling med tittelen The Dream of the Perfect Society ved Akershus kunstsenter i 2014.

Una Line Ree Hunderi (f. 1971) har fotoutdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen og Universitetet i Amsterdam. Hun har stilt ut siden 1990-årene, og undersøkelser av menneskets vilkår er en gjennomgående tematikk.

Kunstprosjektet er ett av 11 i tildelingsrunde 9 (2015-2017) under kunstordningen LES, som er rettet mot statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Detaljer

Adresse

Statens Hus, Prinsens Gate 1, 7013 Trondheim

Fylke

Kunstner

Una Hunderi

Ferdigstilt dato

01.12.2016

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Siv Hofsvang
Sverre Gullesen
Thomas Hestvold

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk